خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | اردبیل - عناوین کل اخبار
۴۲ : ۱۲ - پنجشنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۶

اخبار عناوین کل اخبار

باشگاه خبرنگاران -معبد
اردبیل؛
معبد شهریئری مشگین شهر یکی از مناطق باستانی، تاریخی و توریست پذیر این شهرستان بوده که به ثبت ملی رسیده است.
باشگاه خبرنگاران -جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل پنجشنبه 3 فروردین
اردبیل؛
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز پنجشنبه 3 فروردین ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران -جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل پنجشنبه 3 فروردین
اردبیل؛
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز پنجشنبه 3 فروردین ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران -پروازهای فرودگاه اردبیل پنجشنبه 3 فروردین ماه
اردبیل؛
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران -اوقات شرعی فروردین ماه به افق اردبیل
اوقات شرعی فروردین ماه به افق اردبیل به شرح زیر است.
باشگاه خبرنگاران -جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل چهارشنبه 2 فروردین
اردبیل؛
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 2 فروردین ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران -جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل چهارشنبه 2 فروردین
اردبیل؛
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 2 فروردین ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران -پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 2 فروردین ماه
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
no-image-yjc
اوقات شرعی به افقاردبیل به شرح زیر است.
باشگاه خبرنگاران -جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل سه شنبه 1 فروردین
اردبیل؛
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز سه شنبه 1 فروردین ماه را مشاهده کنید.