باشگاه خبرنگاران -نحوه تهاتر و تسویه بدهی‌های صندوق بازنشستگی فولاد مشخص شد
در جریان بررسی بودجه 97؛
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای نحوه تهاتر و تسویه بدهی‌های صندوق بازنشستگی فولاد را مشخص کردند.
باشگاه خبرنگاران -سازوکار مجلس برای تامین اعتبارات اجرای طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی
در جریان بررسی بودجه 97؛
با موافقت نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه اعتبارات اجرای طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تامین شد.
باشگاه خبرنگاران -وجوه واریزی حاصل از بیمه شخص ثالث در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه می‌شود
در جریان بررسی بودجه 97؛
با موافقت نمایندگان وجوه واریزی حاصل از بیمه شخص ثالث در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اعلام وصول سوالات ملی نمایندگان از وزرای اقتصاد و فرهنگ
وکیلی در صحن علنی قرائت کرد؛
عضو هیئت رئیسه مجلس سوالات ملی خادمی و کریمی‌قدوسی را از وزرای اقتصاد و فرهنگ قرائت کرد.
باشگاه خبرنگاران -سهم دانشجویان و پژوهشگران پسادکتری از مبلغ پروژه‌های پژوهشی تعیین شد
در جریان بررسی بودجه 97؛
با موافقت نمایندگان در بخش هزینه‌ای بودجه سهم دانشجویان و پژوهشگران پسادکتری از مبلغ پروژه‌های پژوهشی تعیین شد.
باشگاه خبرنگاران -شورای برنامه‌ریزی استان مجاز به استفاده از یک درصد اعتبارات هزینه‌ای مختص به امور پژوهشی استانی شد
در جریان بررسی بودجه 97؛
با موافقت نمایندگان شورای برنامه‌ریزی استان مجاز به استفاده از یک درصد اعتبارات هزینه‌ای مختص به امور پژوهشی استانی شد.
باشگاه خبرنگاران -مازاد هزینه تحصیل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در قالب وام به آنها داده می‌شود
در جریان بررسی بودجه 97؛
با موافقت نمایندگان مازاد هزینه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در قالب وام به آنها داده می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع شد
در جریان بررسی بودجه 97؛
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند.
باشگاه خبرنگاران -مجوز مجلس به وزارت آموزش و پرورش برای ساماندهی املاک و فضا‌های آموزشی
در جریان بررسی بودجه 97؛
نمایندگان مجلس در بخش هزینه‌ای به وزارت آموزش و پرورش برای ساماندهی املاک و فضا‌های آموزشی و تربیتی مجوز دادند.
باشگاه خبرنگاران -صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلف به پیش‌بینی اعتبار لازم برای احداث خوابگاه‌های متأهلین شدند
در جریان بررسی بودجه 97؛
با موافقت نمایندگان صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلف به پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین شد.