باشگاه خبرنگاران -نگاهی گذرا به مهمترین رویداد‌های پنج شنبه ۲۳ آذرماه در مازندران
برخی از مهمترین رویداد‌های روز گذشته مازندران را در صفحه باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران -صادرشدن پروانه بهره برداری در بخش آب سطحی مازندران
رضایی کلانتری مدیر گروه آب‌های سطحی شرکت منطقه‌ای مازندران ازصادر شدن ۲۳۰ پروانه بهره برداری دربخش آب سطحی نیمه اول امسال درمازندران خبرداد.
باشگاه خبرنگاران -آماربرداری از ۴۰ درصد از چشمه‌های مازندران
قربانعلی خدابخشی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه‌ای مازندران ازپایان رسیدن آماربرداری از 8 هزار 613 دهنه از چشمه‌های مازندران خبرداد.
باشگاه خبرنگاران -توزیع بذرپوشش داربین کلزاکاران بهشهری
حقیقی زیدی مدیرجهادکشاورزی شهرستان بهشهر ازتوزیع ۵ هزارو ۲۰۰ کیلوگرم بذرپوشش داربین کشاورزان وبهره برداران دراین شهرستان خبرداد.
باشگاه خبرنگاران -پیش بینی تولید ۳۰۰ هزارتن مرکبات درقائم شهر
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهرازپیش بینی تولید ۳۰۰ هزارتن مرکبات دراین شهرستان خبرداد.
باشگاه خبرنگاران -کشت گیاه دارویی گوجی بری درکلاردشت
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت ازتوسعه کشت گیاه دارویی گوجی بری در ۵ هزار مترمربع اززمین‌های کشاورزی دراین شهرستان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران -برخورد قانونی با ساخت وسازغیرمجاز درزمین‌های کشاورزی محمود آباد
مدیرجهادکشاورزی محمودآباد ازتخریب ۵۷ هزارمترمربع بنای غیرمجازدرزمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران -پرداخت تسهیلات بسته رونق تولید به کشاورزان ساروی
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری ازپرداخت ۸۳ میلیاردی تسهیلات بسته رونق تولیددرساری خبرداد.
باشگاه خبرنگاران -تسهیلات برای بازسازی نانوایی‌های مازندران
۶ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی نانوایی‌های مازندران اختصاص یافت.
باشگاه خبرنگاران -اعزام گروه جهادی به مناطق محروم مازندران
فرمانده سپاه کربلای مازندران ازمشارکت ۳ هزاردانشجوی بسیجی مازندران در اردو‌های جهادی خبرداد.