باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در ارومیه
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به فرایند خرید و امور قراردادها و مذاکرات در امر خرید دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برنامه نویس Android
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت دانش بنیان جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به Android Studio دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت خدماتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به word و excel دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت فعال در زمینه لوازم خانگی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به برنامه نوین دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام بازرس HSE در بندرعباس
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل کادر ایمنی خود از افراد دارای مدرک کارشناسی ایمنی صنعتی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان قم
ویژه افراد جویای کار؛
فروشگاهی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا با کامپیوتر و نرم افزارهای کاربردی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس اداری در کرج
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت بین المللی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به نرم افزار حضور و غیاب و قوانین کار دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس شیمی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای سابقه کار مفید در مراکز بزرگ شیمیایی و پتروشیمی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس زبان انگلیسی
ویژه افراد جویای کار؛
یک زبانکده جهت تکمیل پرسنل خود از افراد توانمند در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در دپارتمان کودک دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مدیر پروژه و مهندس برق
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد با سابقه جهت راه اندازی کارخانه و نصب خط تولید پروژه دعوت به همکاری می نماید.