باشگاه خبرنگاران -استخدام نماینده علمی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در شهر اراک استخدام می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان خوزستان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس نرم افزار مسلط به #C
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به #C و MVC(BACK END) دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در شیراز
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به نرم افزارهای photoshop & corelدعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس تست نرم افزار
ویژه افراد جویای کار؛
موسسه ای جهت تکمیل پرسنل خود از آشنایی با دیتابیس Sql Server به صورت دورکار دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام گرافیست و کارشناس تولید محتوا
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در 2 ردیف شغلی گرافیست و کارشناس تولید محتوا دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام متصدی بایگانی و آرشیو
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا با نرم افزارهای گرافیکی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مسئول دفتر
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان با سابقه کار مرتبط در استان مازندران دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام 5 ردیف شغلی در گرمسار
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس حسابداری دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در هرمزگان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به حسابداری و نرم افزار مالیات و بیمه دعوت به همکاری می نماید.