باشگاه خبرنگاران -استخدام مشاور ثبتی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوانی که در رشته های حقوق و مدیریت تحصیل کرده اند، دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام 5 ردیف شغلی در گرمسار
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد با سابقه در زمینه تضمین کیفیت و استقرار ایزو دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در ارومیه
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ساکن شهر ارومیه دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس سئو
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به دیجیتال مارکتینگ دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برنامه نویس در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا با PHP و SQLدعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس کشاورزی در سیرجان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در دو ردیف شغلی حسابدار و کارشناس کشاورزی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس بازرگانی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به پروسه واردات دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در گیلان
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به کار با دستگاه CNC تراش و فرز دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری نقشه کش در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای کارشناسی عمران دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مسئول دفتر
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به WORD و EXCEL دعوت به همکاری می نماید.