۱۲ : ۰۲ - سه‌شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶
مسابقات ورزشی امروز
مسابقه والیبالی برای امروز ثبت نشده است.
لیگ‌های برتر فوتبال و فوتسال ایران
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات جام خلیج فارس 17
هفته:
پنجشنبه ۰۵ مرداد
۲۱:۰۰ استقلال خوزستان ۱ - ۰ تراکتورسازی تبریز
۱۹:۰۵ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۲۱:۰۰ نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت
۲۱:۰۰ پرسپولیس تهران ۲ - ۰ فولاد خوزستان
جمعه ۰۶ مرداد
۲۰:۳۰ سپاهان اصفهان ۱ - ۱ سایپا تهران
۲۰:۴۵ پیکان تهران ۱ - ۱ پدیده مشهد
۲۱:۰۰ صنعت نفت ۱ - ۰ استقلال تهران
۲۰:۰۰ گسترش فولاد تبریز ۱ - ۴ پارس جنوبی جم
لیگ معتبر فوتبال اروپایی
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات سری آ ایتالیا
هفته:
شنبه ۲۸ مرداد
۱۸:۰۰ یوونتوس ۳ - ۰ کالیاری
۱۸:۰۰ هلاس ورونا ۱ - ۳ ناپولی
يکشنبه ۲۹ مرداد
۱۸:۰۰ آتالانتا ۰ - ۱ آ اس رم
۱۸:۰۰ اودینزه ۱ - ۲ کیه وو
۱۸:۰۰ ساسولو ۰ - ۰ جنوا
۱۸:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۱ بنونتو
۱۸:۰۰ لاتزیو ۰ - ۰ اسپال
۱۸:۰۰ اینترمیلان ۳ - ۰ فیورنتینا
۱۸:۰۰ بولونیا ۱ - ۱ تورینو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۳ آث میلان
شنبه ۰۴ شهريور
۱۸:۰۰ بنونتو ۰ - ۱ بولونیا
۱۸:۰۰ جنوا ۲ - ۴ یوونتوس
۱۸:۰۰ آ اس رم ۱ - ۳ اینترمیلان
۱۸:۰۰ تورینو ۳ - ۰ ساسولو
۱۸:۰۰ کیه وو ۱ - ۲ لاتزیو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۰ هلاس ورونا
۱۸:۰۰ فیورنتینا ۱ - ۲ سمپدوریا
۱۸:۰۰ آث میلان ۲ - ۱ کالیاری
۱۸:۰۰ ناپولی ۳ - ۱ آتالانتا
۱۸:۰۰ اسپال ۳ - ۲ اودینزه
شنبه ۱۸ شهريور
۲۳:۱۵ سمپدوریا لغو شده آ اس رم
۲۰:۳۰ یوونتوس ۳ - ۰ کیه وو
يکشنبه ۱۹ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۰ - ۳ ناپولی
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۱ تورینو
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۵ فیورنتینا
۱۷:۳۰ کالیاری ۱ - ۰ کروتونه
۱۷:۳۰ آتالانتا ۲ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ لاتزیو ۴ - ۱ آث میلان
۱۷:۳۰ اودینزه ۱ - ۰ جنوا
۱۵:۰۰ اینترمیلان ۲ - ۰ اسپال
شنبه ۲۵ شهريور
۱۷:۳۰ کروتونه ۰ - ۲ اینترمیلان
۲۰:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۱ بولونیا
۲۳:۱۵ آ اس رم ۳ - ۰ هلاس ورونا
يکشنبه ۲۶ شهريور
۲۳:۱۵ جنوا ۳ - ۲ لاتزیو
۲۰:۳۰ کیه وو ۱ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ ناپولی ۶ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ آث میلان ۲ - ۱ اودینزه
۱۷:۳۰ تورینو ۲ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اسپال ۰ - ۲ کالیاری
۱۵:۰۰ ساسولو ۱ - ۳ یوونتوس
سه‌شنبه ۲۸ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۱ - ۱ اینترمیلان
چهارشنبه ۲۹ شهريور
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ ساسولو
۲۳:۱۵ جنوا ۱ - ۱ کیه وو
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۰ - ۰ سمپدوریا
۲۳:۱۵ یوونتوس ۱ - ۰ فیورنتینا
۲۳:۱۵ لاتزیو ۱ - ۴ ناپولی
۲۳:۱۵ آث میلان ۲ - ۰ اسپال
۲۳:۱۵ اودینزه ۲ - ۳ تورینو
۲۳:۱۵ آتالانتا ۵ - ۱ کروتونه
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۴ آ اس رم
شنبه ۰۱ مهر
۲۲:۱۵ یوونتوس ۴ - ۰ تورینو
۱۹:۳۰ اسپال ۲ - ۳ ناپولی
۱۶:۳۰ آ اس رم ۳ - ۱ اودینزه
يکشنبه ۰۲ مهر
۲۲:۱۵ فیورنتینا ۱ - ۱ آتالانتا
۱۹:۳۰ ساسولو ۰ - ۱ بولونیا
۱۶:۳۰ اینترمیلان ۱ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۳ لاتزیو
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۰ بنونتو
۱۶:۳۰ کالیاری ۰ - ۲ کیه وو
۱۴:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۰ آث میلان
شنبه ۰۸ مهر
۲۲:۱۵ جنوا ۰ - ۱ بولونیا
۱۹:۳۰ اودینزه ۴ - ۰ سمپدوریا
يکشنبه ۰۹ مهر
۲۲:۱۵ آتالانتا ۲ - ۲ یوونتوس
۱۹:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ آ اس رم
۱۶:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ فیورنتینا
۱۶:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ اینترمیلان
۱۶:۳۰ لاتزیو ۶ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ تورینو ۲ - ۲ هلاس ورونا
۱۹:۳۰ اسپال ۱ - ۱ کروتونه
۱۴:۰۰ ناپولی ۳ - ۰ کالیاری
شنبه ۲۲ مهر
۲۲:۱۵ آ اس رم ۰ - ۱ ناپولی
۱۹:۳۰ یوونتوس ۱ - ۲ لاتزیو
يکشنبه ۲۳ مهر
۲۲:۱۵ اینترمیلان ۳ - ۲ آث میلان
۱۶:۳۰ ساسولو ۰ - ۰ کیه وو
۱۶:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۱ آتالانتا
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۲ تورینو
۱۶:۳۰ کالیاری ۲ - ۳ جنوا
۱۶:۳۰ بولونیا ۲ - ۱ اسپال
۱۴:۰۰ فیورنتینا ۲ - ۱ اودینزه
دوشنبه ۲۴ مهر
۲۲:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۰ بنونتو
شنبه ۲۹ مهر
۲۲:۱۵ ناپولی ۰ - ۰ اینترمیلان
۱۹:۳۰ سمپدوریا ۵ - ۰ کروتونه
يکشنبه ۳۰ مهر
۲۲:۱۵ لاتزیو ۳ - ۰ کالیاری
۱۹:۳۰ اودینزه ۲ - ۶ یوونتوس
۱۶:۳۰ آث میلان ۰ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ تورینو ۰ - ۱ آ اس رم
۱۶:۳۰ اسپال ۰ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ بنونتو ۰ - ۳ فیورنتینا
۱۶:۳۰ آتالانتا ۱ - ۰ بولونیا
۱۴:۰۰ کیه وو ۳ - ۲ هلاس ورونا
سه‌شنبه ۰۲ آبان
۲۲:۱۵ اینترمیلان - سمپدوریا
جدول سری آ ایتالیا
تیم بازی ها امتیاز
۱ ناپولی ۹ ۲۵
۲ اینترمیلان ۹ ۲۳
۳ یوونتوس ۹ ۲۲
۴ لاتزیو ۹ ۱۹
۵ آ اس رم ۸ ۱۸
۶ سمپدوریا ۸ ۱۷
۷ کیه وو ۹ ۱۵
۸ بولونیا ۹ ۱۴
۹ فیورنتینا ۹ ۱۳
۱۰ تورینو ۹ ۱۳
۱۱ آث میلان ۹ ۱۳
۱۲ آتالانتا ۹ ۱۲
۱۳ جنوا ۹ ۹
۱۴ ساسولو ۹ ۸
۱۵ اودینزه ۹ ۶
۱۶ کالیاری ۹ ۶
۱۷ هلاس ورونا ۹ ۶
۱۸ کروتونه ۹ ۶
۱۹ اسپال ۹ ۵
۲۰ بنونتو ۹ ۰
جدول کامل سری آ ایتالیا
رقابت های بین المللی و دوستانه
مرحله گروهی
برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
گروه:
سه‌شنبه ۱۶ شهريور
۲۳:۱۵ بلغارستان ۴ - ۳ لوکزامبورگ
۲۳:۱۵ سوئد ۱ - ۱ هلند
۲۳:۱۵ بلاروس ۰ - ۰ فرانسه
جمعه ۱۶ مهر
۲۲:۱۵ هلند ۴ - ۱ بلاروس
۲۲:۱۵ فرانسه ۴ - ۱ بلغارستان
۲۲:۱۵ لوکزامبورگ ۰ - ۱ سوئد
دوشنبه ۱۹ مهر
۲۲:۱۵ هلند ۰ - ۱ فرانسه
۲۲:۱۵ سوئد ۳ - ۰ بلغارستان
۲۲:۱۵ بلاروس ۱ - ۱ لوکزامبورگ
جمعه ۲۱ آبان
۲۳:۱۵ فرانسه ۲ - ۱ سوئد
يکشنبه ۲۳ آبان
۲۰:۳۰ بلغارستان ۱ - ۰ بلاروس
۲۰:۳۰ لوکزامبورگ ۳ - ۱ هلند
شنبه ۰۵ فروردين
۰۰:۱۵ لوکزامبورگ - فرانسه
۲۱:۳۰ سوئد ۴ - ۰ بلاروس
يکشنبه ۰۶ فروردين
۰۰:۱۵ بلغارستان ۲ - ۰ هلند
۰۰:۱۵ لوکزامبورگ ۱ - ۳ فرانسه
جمعه ۱۹ خرداد
۲۳:۱۵ سوئد ۲ - ۱ فرانسه
۲۳:۱۵ بلاروس ۲ - ۱ بلغارستان
۲۳:۱۵ هلند ۵ - ۰ لوکزامبورگ
پنجشنبه ۰۹ شهريور
۲۳:۱۵ بلغارستان ۳ - ۲ سوئد
۲۳:۱۵ فرانسه ۴ - ۰ هلند
۲۳:۱۵ لوکزامبورگ ۱ - ۰ بلاروس
يکشنبه ۱۲ شهريور
۲۰:۳۰ بلاروس ۰ - ۴ سوئد
۲۰:۳۰ هلند ۳ - ۱ بلغارستان
۲۳:۱۵ فرانسه ۰ - ۰ لوکزامبورگ
شنبه ۱۵ مهر
۱۹:۳۰ سوئد ۸ - ۰ لوکزامبورگ
۲۲:۱۵ بلاروس ۱ - ۳ هلند
۲۲:۱۵ بلغارستان ۰ - ۱ فرانسه
سه‌شنبه ۱۸ مهر
۲۲:۱۵ هلند ۲ - ۰ سوئد
۲۲:۱۵ لوکزامبورگ ۱ - ۱ بلغارستان
۲۲:۱۵ فرانسه ۲ - ۱ بلاروس
جدول مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
تیم بازی ها امتیاز
۱ فرانسه ۱۰ ۲۳
۲ سوئد ۱۰ ۱۹
۳ هلند ۱۰ ۱۶
۴ بلغارستان ۱۰ ۱۳
۵ لوکزامبورگ ۱۰ ۹
۶ بلاروس ۱۰ ۵
جدول کامل مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
مرحله حذفی
برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
مرحله:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
لیگ قهرمانان اروپا
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
سه‌شنبه ۲۱ شهريور
۱۹:۴۵ الاهلی ۱ - ۳ پرسپولیس تهران
سه‌شنبه ۰۴ مهر
۱۹:۳۰ الهلال عربستان ۴ - ۰ پرسپولیس تهران
سه‌شنبه ۲۵ مهر
۱۹:۳۰ پرسپولیس تهران ۲ - ۲ الهلال عربستان
والیبال
انتخاب لیگ :
انتخاب مرحله :
انتخاب گروه : انتخاب هفته :
برنامه مسابقات (مشاهده کامل جدول)
يکشنبه ۱۷ مرداد
لهستان - مصر 1
دوشنبه ۱۸ مرداد
روسیه - کوبا 1
آرژانتین - ایران 1
سه‌شنبه ۱۹ مرداد
روسیه - آرژانتین 1
چهارشنبه ۲۰ مرداد
لهستان - ایران 1
کوبا - مصر 1
پنجشنبه ۲۱ مرداد
ایران - کوبا 1
روسیه - مصر 1
لهستان - آرژانتین 1
شنبه ۲۳ مرداد
ایران - مصر 1
آرژانتین - کوبا 1
لهستان - روسیه 1
دوشنبه ۲۵ مرداد
آرژانتین - مصر 1
روسیه - ایران 1
سه‌شنبه ۲۶ مرداد
لهستان - کوبا 1
جدول مسابقات (مشاهده کامل جدول)
تیم بازی ها امتیازات
۱ آرژانتین ۵ ۱۲
۲ لهستان ۵ ۱۲
۳ روسیه ۵ ۱۱
۴ ایران ۵ ۷
۵ مصر ۵ ۳
۶ کوبا ۵ ۰
فیلم