مسابقات ورزشی امروز
مسابقه والیبالی برای امروز ثبت نشده است.
لیگ‌های برتر فوتبال و فوتسال ایران
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات جام خلیج فارس 17
هفته:
پنجشنبه ۰۵ مرداد
۲۱:۰۰ استقلال خوزستان ۱ - ۰ تراکتورسازی تبریز
۱۹:۰۵ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۲۱:۰۰ نفت تهران ۲ - ۱ سپیدرود رشت
۲۱:۰۰ پرسپولیس تهران ۲ - ۰ فولاد خوزستان
جمعه ۰۶ مرداد
۲۰:۳۰ سپاهان اصفهان ۱ - ۱ سایپا تهران
۲۰:۴۵ پیکان تهران ۱ - ۱ پدیده مشهد
۲۱:۰۰ صنعت نفت ۱ - ۰ استقلال تهران
۲۰:۰۰ گسترش فولاد تبریز ۱ - ۴ پارس جنوبی جم
جدول جام خلیج فارس 17
تیم بازی ها امتیاز
۱ پرسپولیس تهران ۱۹ ۴۴
۲ فولاد خوزستان ۱۹ ۳۳
۳ پارس جنوبی جم ۱۹ ۳۲
۴ ذوب آهن اصفهان ۱۹ ۲۹
۵ استقلال تهران ۱۹ ۲۸
۶ پیکان تهران ۱۹ ۲۸
۷ سایپا تهران ۱۹ ۲۸
۸ گسترش فولاد تبریز ۱۹ ۲۷
۹ صنعت نفت ۱۹ ۲۵
۱۰ پدیده مشهد ۱۹ ۲۲
۱۱ تراکتورسازی تبریز ۱۹ ۲۱
۱۲ سپاهان اصفهان ۱۹ ۲۰
۱۳ نفت تهران ۱۹ ۱۷
۱۴ استقلال خوزستان ۱۹ ۱۷
۱۵ سپیدرود رشت ۱۹ ۱۶
۱۶ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۱۹ ۱۳
جدول کامل جام خلیج فارس 17
لیگ معتبر فوتبال اروپایی
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات سری آ ایتالیا
هفته:
شنبه ۲۸ مرداد
۱۸:۰۰ یوونتوس ۳ - ۰ کالیاری
۱۸:۰۰ هلاس ورونا ۱ - ۳ ناپولی
يکشنبه ۲۹ مرداد
۱۸:۰۰ آتالانتا ۰ - ۱ آ اس رم
۱۸:۰۰ اودینزه ۱ - ۲ کیه وو
۱۸:۰۰ ساسولو ۰ - ۰ جنوا
۱۸:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۱ بنونتو
۱۸:۰۰ لاتزیو ۰ - ۰ اسپال
۱۸:۰۰ اینترمیلان ۳ - ۰ فیورنتینا
۱۸:۰۰ بولونیا ۱ - ۱ تورینو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۳ آث میلان
شنبه ۰۴ شهريور
۱۸:۰۰ بنونتو ۰ - ۱ بولونیا
۱۸:۰۰ جنوا ۲ - ۴ یوونتوس
۱۸:۰۰ آ اس رم ۱ - ۳ اینترمیلان
۱۸:۰۰ تورینو ۳ - ۰ ساسولو
۱۸:۰۰ کیه وو ۱ - ۲ لاتزیو
۱۸:۰۰ کروتونه ۰ - ۰ هلاس ورونا
۱۸:۰۰ فیورنتینا ۱ - ۲ سمپدوریا
۱۸:۰۰ آث میلان ۲ - ۱ کالیاری
۱۸:۰۰ ناپولی ۳ - ۱ آتالانتا
۱۸:۰۰ اسپال ۳ - ۲ اودینزه
شنبه ۱۸ شهريور
۲۳:۱۵ سمپدوریا لغو شده آ اس رم
۲۰:۳۰ یوونتوس ۳ - ۰ کیه وو
يکشنبه ۱۹ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۰ - ۳ ناپولی
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۱ تورینو
۱۷:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۵ فیورنتینا
۱۷:۳۰ کالیاری ۱ - ۰ کروتونه
۱۷:۳۰ آتالانتا ۲ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ لاتزیو ۴ - ۱ آث میلان
۱۷:۳۰ اودینزه ۱ - ۰ جنوا
۱۵:۰۰ اینترمیلان ۲ - ۰ اسپال
شنبه ۲۵ شهريور
۱۷:۳۰ کروتونه ۰ - ۲ اینترمیلان
۲۰:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۱ بولونیا
۲۳:۱۵ آ اس رم ۳ - ۰ هلاس ورونا
يکشنبه ۲۶ شهريور
۲۳:۱۵ جنوا ۳ - ۲ لاتزیو
۲۰:۳۰ کیه وو ۱ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ ناپولی ۶ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ آث میلان ۲ - ۱ اودینزه
۱۷:۳۰ تورینو ۲ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اسپال ۰ - ۲ کالیاری
۱۵:۰۰ ساسولو ۱ - ۳ یوونتوس
سه‌شنبه ۲۸ شهريور
۲۳:۱۵ بولونیا ۱ - ۱ اینترمیلان
چهارشنبه ۲۹ شهريور
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ ساسولو
۲۳:۱۵ جنوا ۱ - ۱ کیه وو
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۰ - ۰ سمپدوریا
۲۳:۱۵ یوونتوس ۱ - ۰ فیورنتینا
۲۳:۱۵ لاتزیو ۱ - ۴ ناپولی
۲۳:۱۵ آث میلان ۲ - ۰ اسپال
۲۳:۱۵ اودینزه ۲ - ۳ تورینو
۲۳:۱۵ آتالانتا ۵ - ۱ کروتونه
۲۰:۳۰ بنونتو ۰ - ۴ آ اس رم
شنبه ۰۱ مهر
۲۲:۱۵ یوونتوس ۴ - ۰ تورینو
۱۹:۳۰ اسپال ۲ - ۳ ناپولی
۱۶:۳۰ آ اس رم ۳ - ۱ اودینزه
يکشنبه ۰۲ مهر
۲۲:۱۵ فیورنتینا ۱ - ۱ آتالانتا
۱۹:۳۰ ساسولو ۰ - ۱ بولونیا
۱۶:۳۰ اینترمیلان ۱ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۳ لاتزیو
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۰ بنونتو
۱۶:۳۰ کالیاری ۰ - ۲ کیه وو
۱۴:۰۰ سمپدوریا ۲ - ۰ آث میلان
شنبه ۰۸ مهر
۲۲:۱۵ جنوا ۰ - ۱ بولونیا
۱۹:۳۰ اودینزه ۴ - ۰ سمپدوریا
يکشنبه ۰۹ مهر
۲۲:۱۵ آتالانتا ۲ - ۲ یوونتوس
۱۹:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ آ اس رم
۱۶:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ فیورنتینا
۱۶:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ اینترمیلان
۱۶:۳۰ لاتزیو ۶ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ تورینو ۲ - ۲ هلاس ورونا
۱۹:۳۰ اسپال ۱ - ۱ کروتونه
۱۴:۰۰ ناپولی ۳ - ۰ کالیاری
شنبه ۲۲ مهر
۲۲:۱۵ آ اس رم ۰ - ۱ ناپولی
۱۹:۳۰ یوونتوس ۱ - ۲ لاتزیو
يکشنبه ۲۳ مهر
۲۲:۱۵ اینترمیلان ۳ - ۲ آث میلان
۱۶:۳۰ ساسولو ۰ - ۰ کیه وو
۱۶:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۱ آتالانتا
۱۶:۳۰ کروتونه ۲ - ۲ تورینو
۱۶:۳۰ کالیاری ۲ - ۳ جنوا
۱۶:۳۰ بولونیا ۲ - ۱ اسپال
۱۴:۰۰ فیورنتینا ۲ - ۱ اودینزه
دوشنبه ۲۴ مهر
۲۲:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۰ بنونتو
شنبه ۲۹ مهر
۲۲:۱۵ ناپولی ۰ - ۰ اینترمیلان
۱۹:۳۰ سمپدوریا ۵ - ۰ کروتونه
يکشنبه ۳۰ مهر
۲۲:۱۵ لاتزیو ۳ - ۰ کالیاری
۱۹:۳۰ اودینزه ۲ - ۶ یوونتوس
۱۶:۳۰ آث میلان ۰ - ۰ جنوا
۱۶:۳۰ تورینو ۰ - ۱ آ اس رم
۱۶:۳۰ اسپال ۰ - ۱ ساسولو
۱۶:۳۰ بنونتو ۰ - ۳ فیورنتینا
۱۶:۳۰ آتالانتا ۱ - ۰ بولونیا
۱۴:۰۰ کیه وو ۳ - ۲ هلاس ورونا
سه‌شنبه ۰۲ آبان
۲۲:۱۵ اینترمیلان ۳ - ۲ سمپدوریا
چهارشنبه ۰۳ آبان
۲۲:۱۵ ساسولو ۰ - ۱ اودینزه
۲۲:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ کروتونه
۲۲:۱۵ یوونتوس ۴ - ۱ اسپال
۲۲:۱۵ جنوا ۲ - ۳ ناپولی
۲۲:۱۵ فیورنتینا ۳ - ۰ تورینو
۲۲:۱۵ کیه وو ۱ - ۴ آث میلان
۲۲:۱۵ کالیاری ۲ - ۱ بنونتو
۲۲:۱۵ بولونیا ۱ - ۲ لاتزیو
۲۰:۰۰ آتالانتا ۳ - ۰ هلاس ورونا
شنبه ۰۶ آبان
۱۹:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ یوونتوس
۲۲:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ بولونیا
يکشنبه ۰۷ آبان
۲۳:۱۵ تورینو ۲ - ۱ کالیاری
۱۷:۳۰ اودینزه ۲ - ۱ آتالانتا
۱۷:۳۰ اسپال ۱ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۴ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ ناپولی ۳ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ کروتونه ۲ - ۱ فیورنتینا
۱۵:۰۰ بنونتو ۱ - ۵ لاتزیو
دوشنبه ۰۸ آبان
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۲ اینترمیلان
شنبه ۱۳ آبان
۲۳:۱۵ جنوا ۰ - ۲ سمپدوریا
۲۰:۳۰ بولونیا ۲ - ۳ کروتونه
يکشنبه ۱۴ آبان
۲۳:۱۵ ساسولو ۰ - ۲ آث میلان
۲۰:۳۰ آتالانتا ۱ - ۱ اسپال
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۲ - ۴ آ اس رم
۱۷:۳۰ کیه وو ۰ - ۰ ناپولی
۱۷:۳۰ کالیاری ۲ - ۱ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ لاتزیو لغو شده اودینزه
۱۷:۳۰ یوونتوس ۲ - ۱ بنونتو
۱۵:۰۰ اینترمیلان ۱ - ۱ تورینو
شنبه ۲۷ آبان
۲۰:۳۰ آ اس رم ۲ - ۱ لاتزیو
۲۳:۱۵ ناپولی ۲ - ۱ آث میلان
يکشنبه ۲۸ آبان
۱۵:۰۰ کروتونه ۰ - ۱ جنوا
۱۷:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ ساسولو
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۳ - ۲ یوونتوس
۱۷:۳۰ اسپال ۱ - ۱ فیورنتینا
۱۷:۳۰ تورینو ۱ - ۱ کیه وو
۱۷:۳۰ اودینزه ۰ - ۱ کالیاری
۲۳:۱۵ اینترمیلان ۲ - ۰ آتالانتا
دوشنبه ۲۹ آبان
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۳ - ۲ بولونیا
شنبه ۰۴ آذر
۲۳:۱۵ کالیاری ۱ - ۳ اینترمیلان
۲۰:۳۰ ساسولو ۰ - ۲ هلاس ورونا
۲۰:۳۰ کیه وو ۲ - ۱ اسپال
۱۷:۳۰ بولونیا ۳ - ۰ سمپدوریا
يکشنبه ۰۵ آذر
۲۳:۱۵ یوونتوس ۳ - ۰ کروتونه
۲۰:۳۰ لاتزیو ۱ - ۱ فیورنتینا
۱۷:۳۰ آث میلان ۰ - ۰ تورینو
۱۷:۳۰ اودینزه ۰ - ۱ ناپولی
۱۷:۳۰ جنوا ۱ - ۱ آ اس رم
دوشنبه ۰۶ آذر
۲۳:۱۵ آتالانتا ۱ - ۰ بنونتو
جمعه ۱۰ آذر
۲۱:۰۰ آ اس رم ۳ - ۱ اسپال
۲۳:۱۵ ناپولی ۰ - ۱ یوونتوس
شنبه ۱۱ آذر
۲۳:۱۵ تورینو ۱ - ۱ آتالانتا
يکشنبه ۱۲ آذر
۲۳:۱۵ سمپدوریا ۱ - ۲ لاتزیو
۱۷:۳۰ اینترمیلان ۵ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۳ - ۰ ساسولو
۱۷:۳۰ بولونیا ۱ - ۱ کالیاری
۱۵:۰۰ بنونتو ۱ - ۲ آث میلان
دوشنبه ۱۳ آذر
۲۳:۳۰ هلاس ورونا ۰ - ۱ جنوا
۲۱:۳۰ کروتونه ۰ - ۳ اودینزه
شنبه ۱۸ آذر
۲۳:۱۵ یوونتوس ۰ - ۰ اینترمیلان
۲۰:۳۰ کالیاری ۲ - ۲ سمپدوریا
يکشنبه ۱۹ آذر
۲۳:۱۵ آث میلان ۲ - ۱ بولونیا
۲۰:۳۰ ساسولو ۲ - ۱ کروتونه
۱۷:۳۰ اودینزه ۲ - ۰ بنونتو
۱۷:۳۰ اسپال ۲ - ۲ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ ناپولی ۰ - ۰ فیورنتینا
۱۵:۰۰ کیه وو ۰ - ۰ آ اس رم
دوشنبه ۲۰ آذر
۲۳:۳۰ لاتزیو ۱ - ۳ تورینو
سه‌شنبه ۲۱ آذر
۲۱:۳۰ جنوا ۱ - ۲ آتالانتا
شنبه ۲۵ آذر
۲۳:۱۵ آ اس رم ۱ - ۰ کالیاری
۲۰:۳۰ تورینو ۱ - ۳ ناپولی
۱۷:۳۰ اینترمیلان ۱ - ۳ اودینزه
يکشنبه ۲۶ آذر
۲۳:۱۵ آتالانتا ۳ - ۳ لاتزیو
۲۰:۳۰ بنونتو ۱ - ۲ اسپال
۱۷:۳۰ فیورنتینا ۰ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ کروتونه ۱ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ بولونیا ۰ - ۳ یوونتوس
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۰ - ۱ ساسولو
۱۵:۰۰ هلاس ورونا ۳ - ۰ آث میلان
جمعه ۰۱ دی
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ فیورنتینا
۲۰:۳۰ کیه وو ۲ - ۳ بولونیا
شنبه ۰۲ دی
۲۳:۱۵ یوونتوس ۱ - ۰ آ اس رم
۲۰:۳۰ آث میلان ۰ - ۲ آتالانتا
۱۷:۳۰ اودینزه ۴ - ۰ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ اسپال ۲ - ۲ تورینو
۱۷:۳۰ ساسولو ۱ - ۰ اینترمیلان
۱۷:۳۰ ناپولی ۳ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ جنوا ۱ - ۰ بنونتو
۱۵:۰۰ لاتزیو ۴ - ۰ کروتونه
جمعه ۰۸ دی
۲۳:۱۵ کروتونه ۰ - ۱ ناپولی
شنبه ۰۹ دی
۲۳:۱۵ هلاس ورونا ۱ - ۳ یوونتوس
۲۰:۳۰ اینترمیلان ۰ - ۰ لاتزیو
۱۷:۳۰ تورینو ۰ - ۰ جنوا
۱۷:۳۰ سمپدوریا ۲ - ۰ اسپال
۱۷:۳۰ آ اس رم ۱ - ۱ ساسولو
۱۷:۳۰ بولونیا ۱ - ۲ اودینزه
۱۷:۳۰ بنونتو ۱ - ۰ کیه وو
۱۷:۳۰ آتالانتا ۱ - ۲ کالیاری
۱۵:۰۰ فیورنتینا ۱ - ۱ آث میلان
جمعه ۱۵ دی
۲۳:۱۵ فیورنتینا ۱ - ۱ اینترمیلان
۲۰:۳۰ کیه وو ۱ - ۱ اودینزه
شنبه ۱۶ دی
۲۳:۱۵ کالیاری ۰ - ۱ یوونتوس
۲۰:۳۰ آ اس رم ۱ - ۲ آتالانتا
۱۷:۳۰ جنوا ۱ - ۰ ساسولو
۱۷:۳۰ بنونتو ۳ - ۲ سمپدوریا
۱۷:۳۰ اسپال ۲ - ۵ لاتزیو
۱۷:۳۰ ناپولی ۲ - ۰ هلاس ورونا
۱۷:۳۰ آث میلان ۱ - ۰ کروتونه
۱۵:۰۰ تورینو ۳ - ۰ بولونیا
جدول سری آ ایتالیا
تیم بازی ها امتیاز
۱ ناپولی ۲۰ ۵۱
۲ یوونتوس ۲۰ ۵۰
۳ اینترمیلان ۲۰ ۴۲
۴ آ اس رم ۱۹ ۳۹
۵ لاتزیو ۱۹ ۳۷
۶ سمپدوریا ۱۹ ۳۰
۷ آتالانتا ۲۰ ۳۰
۸ آث میلان ۲۰ ۳۰
۹ فیورنتینا ۲۰ ۲۸
۱۰ اودینزه ۱۹ ۲۸
۱۱ تورینو ۲۰ ۲۸
۱۲ جنوا ۲۰ ۲۴
۱۳ کیه وو ۲۰ ۲۲
۱۴ بولونیا ۲۰ ۲۱
۱۵ ساسولو ۲۰ ۲۱
۱۶ کالیاری ۲۰ ۲۰
۱۷ هلاس ورونا ۲۰ ۱۶
۱۸ اسپال ۲۰ ۱۵
۱۹ کروتونه ۲۰ ۱۵
۲۰ بنونتو ۲۰ ۶
جدول کامل سری آ ایتالیا
رقابت های بین المللی و دوستانه
انتخاب لیگ:
مرحله گروهی
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه
گروه:
پنجشنبه ۲۴ خرداد
۱۹:۳۰ روسیه - عربستان سعودی
جمعه ۲۵ خرداد
۱۶:۳۰ مصر - اروگوئه
سه‌شنبه ۲۹ خرداد
۲۲:۳۰ روسیه - مصر
چهارشنبه ۳۰ خرداد
۱۹:۳۰ اروگوئه - عربستان سعودی
دوشنبه ۰۴ تير
۱۸:۳۰ عربستان سعودی - مصر
۱۸:۳۰ اروگوئه - روسیه
جدول جام جهانی 2018 روسیه
تیم بازی ها امتیاز
۱ اروگوئه ۰ ۰
۲ عربستان سعودی ۰ ۰
۳ مصر ۰ ۰
۴ روسیه ۰ ۰
جدول کامل جام جهانی 2018 روسیه
مرحله حذفی
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه
مرحله:
در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است.
لیگ قهرمانان اروپا
انتخاب لیگ:
برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
سه‌شنبه ۲۱ شهريور
۱۹:۴۵ الاهلی ۱ - ۳ پرسپولیس تهران
سه‌شنبه ۰۴ مهر
۱۹:۳۰ الهلال عربستان ۴ - ۰ پرسپولیس تهران
سه‌شنبه ۲۵ مهر
۱۹:۳۰ پرسپولیس تهران ۲ - ۲ الهلال عربستان
والیبال
انتخاب لیگ :
انتخاب مرحله :
انتخاب گروه : انتخاب هفته :
فیلم