نمایشگاه پرویز تناولی و شیرهای ایرانی عصر امروز یکشنبه در موزه هنرهای معاصر افتتاح شد.
عضویت در کانال تلگرام عکس
عضویت در کانال تلگرام عکس