مرتضی یاقوتی
/
۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۶
/
‎خبرنگاران و اصحاب رسانه استان خوزستان به منظور بررسی میزان کاهش بی سابقه ورودی آب در سد دز از این سد مخزنی بازدید کردند و از نزدیک در جریان کمبود ذخایر آبی آن قرار گرفتند
عضویت در کانال تلگرام عکس
عضویت در کانال تلگرام عکس