خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت لکسوس

لیست قیمت محصولات لکسوس همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
NX200T سه کلید

NX200T سه کلید

قیمت نمایندگی: 315 میلیون تومان

قیمت بازار : 450 میلیون تومان

NX200T سه کلید

قیمت نمایندگی: 315 میلیون تومان

قیمت بازار : 450 میلیون تومان

NX200T2017 هفت کلید F

NX200T2017 هفت کلید F

قیمت کارخانه : 357 میلیون تومان

قیمت بازار : 490 میلیون تومان

NX200T2017 هفت کلید F

قیمت کارخانه : 357 میلیون تومان

قیمت بازار : 490 میلیون تومان

NX300 Hهفت کلید2017

NX300 Hهفت کلید2017

قیمت نمایندگی: 375 میلیون تومان

قیمت بازار : 475 میلیون تومان

NX300 Hهفت کلید2017

قیمت نمایندگی: 375 میلیون تومان

قیمت بازار : 475 میلیون تومان

RX200T فول2017

RX200T فول2017

قیمت بازار : 700 میلیون تومان

RX200T فول2017

قیمت بازار : 700 میلیون تومان