خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت پارس خودرو

لیست قیمت محصولات پارس خودرو همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
برلیانسH220اتوماتیک

برلیانسH220اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون تومان

قیمت بازار : 46 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانسH220اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون تومان

قیمت بازار : 46 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانسH230اتوماتیک

برلیانسH230اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون تومان

قیمت بازار : 46 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانسH230اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون تومان

قیمت بازار : 46 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانس H320اتوماتیک

برلیانس H320اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 53 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار :54 میلیون و 900 هزار تومان

برلیانس H320اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 53 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار :54 میلیون و 900 هزار تومان

برلیانسH330اتوماتیک

برلیانسH330اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار :56 میلیون و 700 هزار تومان

برلیانسH330اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار :56 میلیون و 700 هزار تومان

برلیانس کراس(C3)اتوماتیک

برلیانس کراس(C3)اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار : 58 میلیون و 500 هزار تومان

برلیانس کراس(C3)اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار : 58 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار : 54 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار : 54 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار :61 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار :61 میلیون تومان

برلیانسH220دنده‌ای

برلیانسH220دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار :40 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانسH220دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار :40 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانس H230دنده‌ای

برلیانس H230دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار :40 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانس H230دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار :40 میلیون و 200 هزار تومان

برلیانسH320دنده‌ای

برلیانسH320دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 47 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار :48 میلیون و 600 هزار تومان

برلیانسH320دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 47 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار :48 میلیون و 600 هزار تومان

برلیانسH330دنده‌ای

برلیانسH330دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 45 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار :46 میلیون و 900 هزار تومان

برلیانسH330دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 45 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار :46 میلیون و 900 هزار تومان

رنو تندر 90

رنو تندر 90

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 496 هزار تومان

قیمت بازار :41 میلیون و 200 هزار تومان

رنو تندر 90

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 496 هزار تومان

قیمت بازار :41 میلیون و 200 هزار تومان

رنو پارس تندر

رنو پارس تندر

قیمت نمایندگی : 41 میلیون و 453 هزار تومان

قیمت بازار :41 میلیون و 800 هزار تومان

رنو پارس تندر

قیمت نمایندگی : 41 میلیون و 453 هزار تومان

قیمت بازار :41 میلیون و 800 هزار تومان

رنو ساندرودنده‌ای

رنو ساندرودنده‌ای

قیمت نمایندگی : 43 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار :47 میلیون و 200 هزار تومان

رنو ساندرودنده‌ای

قیمت نمایندگی : 43 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار :47 میلیون و 200 هزار تومان

رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای

رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار :54 میلیون تومان

رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار :54 میلیون تومان

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار :71 میلیون تومان

پیکاپ ریچ دوکابین دو دف

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار :71 میلیون تومان