خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت رنو

لیست قیمت محصولات رنو همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
قیمت نمایندگی : 79 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار : 76 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 79 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار : 76 میلیون تومان

رنو داستر SE 2017

رنو داستر SE 2017

قیمت نمایندگی : 124 میلیون تومان

قیمت بازار : 125 میلیون تومان

رنو داستر SE 2017

قیمت نمایندگی : 124 میلیون تومان

قیمت بازار : 125 میلیون تومان

رنو تلیسمان 2018

رنو تلیسمان 2018

قیمت نمایندگی : 210 میلیون تومان

رنو تلیسمان 2018

قیمت نمایندگی : 210 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 235 میلیون تومان

قیمت بازار: 275 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 235 میلیون تومان

قیمت بازار: 275 میلیون تومان

 

قیمت نمایندگی : 121 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار: 118 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 121 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار: 118 میلیون و 500 هزار تومان