خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گروه سایپا

لیست قیمت محصولات سایپا همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
سایپا132 SE(تنوع رنگ)

سایپا132 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 105 هزار تومان

قیمت بازار :22 میلیون تومان

سایپا132 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 105 هزار تومان

قیمت بازار :22 میلیون تومان

تیبا SX (تنوع رنگ)

تیبا SX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 25 میلیون و 794 هزار تومان

قیمت بازار : 26 میلیون و 200هزار تومان

تیبا SX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 25 میلیون و 794 هزار تومان

قیمت بازار : 26 میلیون و 200هزار تومان

تیبا 2 (تنوع رنگ)

تیبا 2 (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 28 میلیون و 876 هزار تومان

قیمت بازار : 29 میلیون تومان

تیبا 2 (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 28 میلیون و 876 هزار تومان

قیمت بازار : 29 میلیون تومان

ساینا EX (تنوع رنگ)

ساینا EX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 29 میلیون و 160 هزار تومان

قیمت بازار : 29 میلیون و 200 هزار تومان

ساینا EX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 29 میلیون و 160 هزار تومان

قیمت بازار : 29 میلیون و 200 هزار تومان

آریو 1600(اتوماتیک)

آریو 1600(اتوماتیک)

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 815 هزار تومان

قیمت بازار : 55 میلیون و 800 هزار تومان

آریو 1600(اتوماتیک)

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 815 هزار تومان

قیمت بازار : 55 میلیون و 800 هزار تومان

چانگانCS35(مونتاژ)-اتوماتیک

چانگانCS35(مونتاژ)-اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و57 هزار تومان

قیمت بازار : 70 میلیون و 300 هزار تومان

چانگانCS35(مونتاژ)-اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و57 هزار تومان

قیمت بازار : 70 میلیون و 300 هزار تومان

کیاسراتو 1600 -دنده ای

کیاسراتو 1600 -دنده ای

قیمت نمایندگی : 86 میلیون و 429 هزار تومان

قیمت بازار: 87 میلیون و 500 هزار تومان

کیاسراتو 1600 -دنده ای

قیمت نمایندگی : 86 میلیون و 429 هزار تومان

قیمت بازار: 87 میلیون و 500 هزار تومان

 

سایپا 151 SE

سایپا 151 SE

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 385 هزار تومان

قیمت بازار : 21 میلیون و 500 هزار تومان

سایپا 151 SE

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 385 هزار تومان

قیمت بازار : 21 میلیون و 500 هزار تومان

سایپا 111 SE(تنوع رنگ)

سایپا 111 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 503 هزار تومان

قیمت بازار : 23 میلیون و 700 هزار تومان

سایپا 111 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 503 هزار تومان

قیمت بازار : 23 میلیون و 700 هزار تومان

سایپا SE 131(تنوع رنگ)

سایپا SE 131(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 540 هزار تومان

قیمت بازار : 22 میلیون تومان

سایپا SE 131(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 540 هزار تومان

قیمت بازار : 22 میلیون تومان

کوییک اتوماتیک

کوییک اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 800 هزار تومان

 

کوییک اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 800 هزار تومان

 

وانت زامیاد 24

وانت زامیاد 24

قیمت نمایندگی : 34 میلیون و 379 هزار تومان

قیمت بازار : 34 میلیون و 500 هزار تومان

وانت زامیاد 24

قیمت نمایندگی : 34 میلیون و 379 هزار تومان

قیمت بازار : 34 میلیون و 500 هزار تومان

وانت پادرا انژکتوری PE6

وانت پادرا انژکتوری PE6

قیمت نمایندگی : 44 میلیون و 644 هزار تومان

قیمت بازار : 43 میلیون و 700 هزار تومان

وانت پادرا انژکتوری PE6

قیمت نمایندگی : 44 میلیون و 644 هزار تومان

قیمت بازار : 43 میلیون و 700 هزار تومان

کیاسراتو 2000اتوماتیک(آپشنال)

کیاسراتو 2000اتوماتیک(آپشنال)

قیمت نمایندگی : 104 میلیون و 158 هزار تومان

قیمت بازار : 104 میلیون و 500 هزار تومان

کیاسراتو 2000اتوماتیک(آپشنال)

قیمت نمایندگی : 104 میلیون و 158 هزار تومان

قیمت بازار : 104 میلیون و 500 هزار تومان