خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت میوه

قیمت فروش انواع میوه های پاییزی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
سیب زرد لبنان

سیب زرد لبنان

 قیمت عادی درجه1 : 2500

قیمت دستچین : 2900
 

سیب زرد لبنان

 قیمت عادی درجه1 : 2500

قیمت دستچین : 2900

 

هندوانه

هندوانه

قیمت عادی درجه1 : 1200
قیمت دستچین : 1200
هندوانه
قیمت عادی درجه1 : 1200
قیمت دستچین : 1200
توت فرنگی

توت فرنگی

 قیمت عادی درجه1 : 9900

قیمت دستچین : 9900
توت فرنگی

 قیمت عادی درجه1 : 9900

قیمت دستچین : 9900
پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب

قیمت عادی درجه1 : 3500

قیمت دستچین : 3800
پرتقال تامسون جنوب

قیمت عادی درجه1 : 3500

قیمت دستچین : 3800
گلابی

گلابی

قیمت عادی درجه1 : 5100

قیمت دستچین : 55000
گلابی

قیمت عادی درجه1 : 5100

قیمت دستچین : 55000
نارنج

نارنج

قیمت عادی درجه1 : 1800
قیمت دستچین : 1900
نارنج
قیمت عادی درجه1 : 1800
قیمت دستچین : 1900
انار آبگیری

انار آبگیری

قیمت عادی درجه1 : 2600
قیمت دستچین : 2600
انار آبگیری
قیمت عادی درجه1 : 2600
قیمت دستچین : 2600
ازگیل

ازگیل

قیمت عادی درجه1 : 5800
قیمت دستچین : 5800
ازگیل
قیمت عادی درجه1 : 5800
قیمت دستچین : 5800
انار

انار

قیمت عادی درجه1 : 5200

قیمت دستچین : 5500
انار

قیمت عادی درجه1 : 5200

قیمت دستچین : 5500
آناناس طلایی

آناناس طلایی

قیمت عادی درجه1 : 8900
قیمت دستچین : 8900
آناناس طلایی
قیمت عادی درجه1 : 8900
قیمت دستچین : 8900
سیب سبز

سیب سبز

قیمت عادی درجه1 : 3100
قیمت دستچین : 3500
سیب سبز
قیمت عادی درجه1 : 3100
قیمت دستچین : 3500
خیار گلخانه

خیار گلخانه

قیمت عادی درجه1 : 2600
قیمت دستچین : 2700
 

خیار گلخانه
قیمت عادی درجه1 : 2600
قیمت دستچین : 2700

 

لیمو شیرین

لیمو شیرین

قیمت عادی درجه1 : 3600
قیمت دستچین : 3900
لیمو شیرین
قیمت عادی درجه1 : 3600
قیمت دستچین : 3900
لیمو ترش سنگی جنوب

لیمو ترش سنگی جنوب

قیمت عادی درجه1 : 8600
قیمت دستچین : 8900
لیمو ترش سنگی جنوب
قیمت عادی درجه1 : 8600
قیمت دستچین : 8900
موز خوشه ای هندی

موز خوشه ای هندی

قیمت عادی درجه1 : 5000
قیمت دستچین : 5000
موز خوشه ای هندی
قیمت عادی درجه1 : 5000
قیمت دستچین : 5000
خرمالو

خرمالو

قیمت عادی درجه1 : 4800
قیمت دستچین : 5200
خرمالو
قیمت عادی درجه1 : 4800
قیمت دستچین : 5200
گریپ فروت

گریپ فروت

قیمت عادی درجه1 : 2650
قیمت دستچین : 2950
گریپ فروت
قیمت عادی درجه1 : 2650
قیمت دستچین : 2950
انگور شاهرودی و بجنوردی

انگور شاهرودی و بجنوردی

قیمت عادی درجه1 : 4400
قیمت دستچین : 4600
 

انگور شاهرودی و بجنوردی
قیمت عادی درجه1 : 4400
قیمت دستچین : 4600

 

نارنگی پیج

نارنگی پیج

قیمت عادی درجه1 : 3100
قیمت دستچین : 3400
نارنگی پیج
قیمت عادی درجه1 : 3100
قیمت دستچین : 3400
کیوی هایوارد

کیوی هایوارد

قیمت عادی درجه1 : 3400
قیمت دستچین : 3600
کیوی هایوارد
قیمت عادی درجه1 : 3400
قیمت دستچین : 3600
خربزه

خربزه

قیمت عادی درجه1 : 1900
قیمت دستچین : 1900
خربزه
قیمت عادی درجه1 : 1900
قیمت دستچین : 1900
کامکوات

کامکوات

قیمت عادی درجه1 : 4800
قیمت دستچین : 5000
کامکوات
قیمت عادی درجه1 : 4800
قیمت دستچین : 5000
هر عدد نارگیل بدون پوست هندی

هر عدد نارگیل بدون پوست هندی

قیمت عادی درجه1 : 4000
قیمت دستچین : 4000
هر عدد نارگیل بدون پوست هندی
قیمت عادی درجه1 : 4000
قیمت دستچین : 4000