خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت قارچ

قیمت فروش انواع قارچ بسته بندی و فله همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
 قارچ صدفی فله

قارچ صدفی فله

قیمت درجه 1 : 8800

قیمت درجه 2 : 7800

قارچ صدفی فله

قیمت درجه 1 : 8800

قیمت درجه 2 : 7800

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه 1 : 6000

قیمت درجه 2 : 5000

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه 1 : 6000

قیمت درجه 2 : 5000

قارچ دکمه ای قهوه ای فله

قارچ دکمه ای قهوه ای فله

قیمت درجه 1 : 7900

قیمت درجه 2 : 6900

قارچ دکمه ای قهوه ای فله

قیمت درجه 1 : 7900

قیمت درجه 2 : 6900

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه 1 : 7500

قیمت درجه 2 : 6500

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه 1 : 7500

قیمت درجه 2 : 6500

 قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2450
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2450
 قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

آخرین قیمت اعلام شده در آبان ماه 96؛

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 6500
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

آخرین قیمت اعلام شده در آبان ماه 96؛

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 6500
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5200
 

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5200

 

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 3350
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 3350
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2950
 

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2950

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 10100
 

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 10100

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 8450
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 8450
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 4700
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 4700
قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 10100
قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 10100
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5900
 

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5900