آهون منش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
حذف کلمه غیر انتفاعی در ترافیک شورای عالی انقلاب فرهنگی /مردد بودن وزارت علوم در حذف کلمه غیر انتفاعی
علی آهون منش رییس اتحادیه موسسات غیر انتفاعی در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران گفت :درخواست  حذف پسوند غیر انتفاعی  از دولت قبل مطرح شده بود اما تاکنون به دلیل مردد بودن وزارت علوم در این رابطه اقدامی موثر شکل نگرفته بود.
 
وی افزود : در دوره سرپرستی محمد علی نجفی در وزارت علوم براساس بررسی های صورت گرفته این نتیجه در پایان حاصل شد که حذف کلمه غیرانتفاعی می تواند به پیشرفت موسسات غیرانتفاعی کمک موثری کند ، لذا یک نامه به رییس جمهور مبنی بر حذف کلمه غیر انتفاعی ارائه شد که با موافقت رییس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شده است و هم اکنون نیز در ترافیک شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.
 
آهون منش در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی براینکه آیا حذف کلمه غیر انتفاعی تغییری در آیین نامه موسسات غیر انتفاعی را در بر دارد، اظهار داشت : حذف کلمه غیرانتفاعی کمک موثری به دانشگاهها دارد چنانچه هم اکنون مشکل این است که اگر یکی از اعضای هئیت موسس یکی از دانشگاههای غیر انتفاعی فوت کند تمام اموال شخص به وزارت علوم می رسد لذا یک مانع بزرگ برای سرمایه گذاری محسوب می شود ، بنابراین کسی حاضر به سرمایه گذاری در این خصوص نیست و البته با حذف این کلمه تنها اموال شخص فوت شده به فرزندانش می رسد بلکه همین امر موجب توسعه موسسات غیر انتفاعی ها می شود.
انتهای پیام/