۲۲ : ۱۴ - جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات12-20سوره آل عمران شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۸۲۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 25 -41 سوره التوبة محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۸۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


فایل صوتی تلاوت مجلسی سوره اعراف آیات 155 تا 157 ، با صدای کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۸۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 1 تا 19سوره نساء شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۸۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


فایل صوتی تلاوت مجلسی سوره تحریم ،زلزال شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۸۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


فایل صوتی تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات  آیات 58 تا 59سوره نساء قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۸۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۱


تلاوت مجلسی آیات 1-6 سوره اسراء کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۳۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


تلاوت مجلسی آیات 6-19 سوره انفطار و سوره بلد راغب مصطفی غلوش قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۳۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


تلاوت مجلسی آیات 183 -189 سوره البقرة با صدای محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۳۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


تلاوت مجلسی آیات133-145سوره آل عمران با صدای استاد متولی عبدالعال قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۳۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


فایل صوتی تلاوت مجلسی سوره زخرف با صدای حامد شاکرنژاد قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۷۰۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


فایل صوتی آیات 21 تا 27 سوره احزاب با صدای متولی عبدالعال قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۶۹۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات20-34سوره لقمان با صدای کریم منصوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۶۸۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


تلاوت مجلسی آیات1-30 سوره انفال با صدای محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۶۸۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی آیات 1 - 28سوره الأنفال قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۶۴۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


تلاوت مجلسی شحات محمد انور شوری ،آیات 23-53 سوره شوری قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۶۴۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات32-44 سوره نمل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۶۲۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۹


تلاوت مجلسی متولی عبدالعال آیات 12 -36 سوره مریم قابل دریافت است .
کد خبر: ۶۲۵۴۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۸


تلاوت مجلسی کریم منصوری آیات 1 - 10 سوره احقاف قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۵۴۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش آیات آیه 38-50سوره احزاب قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۲۵۴۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶