سه گانه اقیانوس نهایی
۲۰ : ۰۶ - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
دانیال حقیقی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
سه گانه علمی تخیلی را به پایان رسانده ام ...
سوم سه گانه اقیانوس نهایی تریلوژی علمی تخیلی من به... پرسه ی یک نویسنده را در احوال نسل خودش روایت...
کد خبر: ۵۸۹۲۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱