نمایندگان پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی، به 16 وزیر کابینه اعتماد کردند.
کد خبر: ۶۲۱۰۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹