سقف در بناهای ایرانی، به خصوص در بناهایی که کارکرد مذهبی دارند نقش بسیار مهمی دارد و در ایران گنبدهای زیبای فراوانی وجود دارد.
کد خبر: ۶۲۶۹۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴