در ایران ترس از سرقت ۲۰ درصد احساس ناامنی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما کشورهای دیگری هم هستند که در آن ترس از انواع سرقت، سهم بیشتری از ناامنی جامعه را به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۶۲۶۹۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴