پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در عقب نشيني واضحي گفته بود که کشورش و اسرائیل در رویکرد خود نسبت به ایران هماهنگ و همگام هستند و برنامه نظامي در رويكرد با ايران ندارند.

باراک اوباما روز یکشنبه در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ان بی سی تاکید کرد که موضع اسرائیل و آمریکا در مقابله با ایران هماهنگ است.

 

اوباما گفت: ترجیح می دهد بحران ایران از طریق دیپلماسی حل شود اما ادعا کرد برای برخورد با ایران همه گزینه ها روی میز است.

ایران با ارائه مدارك نشان داده به هيچ وجه قصد ساخت سلاح های هسته ای را ندارد و رهبر جمهوری اسلامی ايران هفته گذشته هشدار داد که در صورت حمله به تاسیسات هسته ای؛ ایران با تمام نيرو مقابله به مثل خواهد کرد؛ بياناتي كه آمريكا و اسرائيل را به عقب‌نشيني آشكار واداشت./ا