محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور تا ۱۶ فروردین اعلام شد

وزارت راه و شهرسازی محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور تا شانزدهم فروردین را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، با عنایت به افزایش حجم سفر در تعطیلات نوروز سال 1393 و افزایش تردد محورهای مواصلاتی کشور، محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی برای طرح نوروزی از تاریخ 26/12/92 تا 16/1/93 که با مشارکت سازمان راهداری وزارت راه وشهرسازی و پلیس راه راهور ناجا تهیه شده برای آگاهی شهروندان اعلام می شود.
 
متن کامل محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور تا شانزدهم فروردین به شرح زیر است.
 
الف – کلیات:
 
1- عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها، بزرگراهها و محورهایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع خواهد بود.
2- درتمامی محورهای برون شهری که درایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌گردد، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می­گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می­شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.
 
ب-عملیات اجرایی :
 
1- محور کرج- چالوس:
 
1-1-تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج- چالوس وبالعکس ممنوع می‌باشد.
1-2-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 21:00 روز پنجشنبه تا 9:00 روز جمعه مورخ 1/1/93 از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 24:00 مورخ 29/12/92 تا ساعت 9:00روز جمعه 1/1/93 از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
1-3-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت00 :20 روز جمعه مورخ 1/1/93 تا ساعت 08:00 بامداد روز شنبه مورخ 2/1/93 از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 23:00 روز جمعه مورخ 1/1/93 تا ساعت 00 :08 روز شنبه 2/1/93 از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.
1-4- تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج-چالوس از ساعت 12:00 روزهای 4، 8، 13، 14 ،15 و 16/1/93 تا 03:00 بامداد روزهای بعد، از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 تا 03:00 بامداد روز های بعد، از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.
1-5-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17:00 تا 24:00 روز 12/1/ 93 ازمیدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمتا تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع می­باشد.
 
2- محور هراز:
 
2-1- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می‌باشد .
2-2- تردد انواع کامیون و کامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 تا ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روز پنج­شنبه مورخ 7/1/1393 تا ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/93 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/1393 تا ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/1393 از تهران به آمل و بالعکس ممنوع می باشد.
2-3- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 روزهای 4 و8 و14و15/1/1393 تا ساعت 01:00 بامداد روزهای بعد، از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 روزهای فوق تا 01:00 بامداد روزهای بعد، از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.
 
3- محور فیروزکوه :
 
3-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/92 تا ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روزپنج­شنبه 7/1/1393 تا ساعت 01:00 بامداد روزشنبه مورخ 09/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 تا ساعت 12:00 ظهرروز شنبه 16/1/93 ازتهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع می­باشد.
 
4- محور قدیم قزوین – رشت :
 
4-1- ترددانواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز سه­شنبه مورخ 27/12/92 تا ساعت 01:00 بامداد روز سه­شنبه مورخ 5/1/1393 و همچنین از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه 7/1/1393 تا ساعت 01:00 روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 تا ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 16/1/93 از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع می­باشد .
 
5- محور قدیم ساوه – همدان :
 
5-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز سه­شنبه مورخ 27/12/92 تا ساعت 01:00 بامداد روز سه­شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه مورخ 7/1/1393 تا ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 تا ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/93 از ساوه تا سه راهی دخان وبالعکس ممنوع می­باشد.
 
6- محورهای اردبیل – آستارا ، اردبیل– سراب ، خلخال به اسالم و بالعکس :
 
6-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 تا ساعت 24:00 روزهای 1، 12،13، 14 و 15/1/93 در محورهای فوق ممنوع می­باشد .
 
7- محور اردبیل – سرچم و بالعکس :
 
7-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 بامداد تا 24:00 روزهای 27، 28، 29/12/92 و همچنین روزهای 1، 12، 13، 14و 15/1/93 در محور فوق ممنوع می­باشد.
 
8- محورهای مشهد – قوچان ،‌ مشهد– نیشابور و سبزوار و بالعکس:
 
8-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 0700 بامداد تا ساعت 24:00 روزهای 27و 28و29/12/1392 و روزهای 1، 12، 13، 14و15/1/93 و همچنین از ساعت 07:00 تا 12:00 ظهر روز 16/1/1393 درمحورهای فوق ممنوع می باشد.
 
9- محور چمن بید – بجنورد– شیروان و بالعکس:
 
9-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 تا ساعت 24:00روزهای 27و 28و 29/12/1392 و روزهای 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 تا 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهای فوق ممنوع می­باشد.
 
10- محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان– سنندج و بالعکس:
 
10-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 تا ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع
می­باشد .
 
11-محور یزد – طبس و بالعکس:
 
11-1 – تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روز چهارشنبه مورخ 28/12/92 تا ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 4/1/1393 و همچنین ازساعت 07:00 روز دوشنبه 11/1/1393 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محور فوق ممنوع میباشد .
 
12- محورگلوگاه – گرگان- ‌جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس :
 
12-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 تا ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 تا 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهای فوق ممنوع می باشد.
 
13- محورهای اصلی استان بوشهر :
 
13-1-تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 27/12/1392 تا ساعت 24:00 روز سه­شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 12/1/1393 تا ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/1393 در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می باشد.
 
14- محورهای اصلی استان اصفهان :
 
14-1- تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 27/12/1392 تا ساعت 24:00 روز سه­شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 روز سه­شنبه 12/1/1393 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع می باشد .
14-2-عبور مرور وسایل نقلیه سنگین ختا و با انواع کالا به غیر از حاملین مواد سوختی وفاسدشدنی در محورهای شریانی زیر از ساعت 07:00 بامداد مورخ 28/12/92 تا 22:00 مورخ 4/1/93 واز ساعت 0700 بامداد مورخ 11/1/93 تا ساعت 22:00 مورخ 15/1/93 ممنوع میباشد واز ساعت 22:00 تا 07:00 بامداد روز بعد درروزهای مذکور تردد این گونه وسایل مجاز است.
*دلیجان- میمه – اصفهان- شهرضا – آباده* آزادراه کنارگذر غربی اصفهان ( شهید کاظمی)* اصفهان- نایین- انارک- خور– طبس* اصفهان- کمربندی خمینی شهر – نجف آباد- داران- تاگودرز* کاشان- اردستان- نایین14* آزادراه معلم- آزادراه اصفهان- نطنز- کاشان- قم* شهرضا- سمیرم- یاسوج* اصفهان- زرین شهر- شهرکرد (تونل رخ) * پلیس راه– مبارکه – شهرضا* تیران- سامان * فولادشهر – نجف آباد * اصفهان- اردستان * دامنه – خوانسار –گلپایگان- خمین * محور پلیس راه (اصفهان- شیراز)- مبارکه- مجلسی- بروجن.
 
15- محورهای گچساران – بهبهان ،گچساران– نورآباد و یاسوج– بابامیدان و بالعکس :
 
15-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 تا ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1 و 12و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع می­باشد.
 
16- محورهای سلفچگان- قم ، جاده قدیم کاشان – قم و جاده قدیم تهران–قم :
 
16-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 تا ساعت 24:00روزهای 4 و 5 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع می باشد .
17- محور بندرعباس- سیرجان و بالعکس:17-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 تا ساعت 24:00 روزهای 27 و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و12و13 و 14 و15/1/1393 در محور فوق ممنوع می باشد .
18- محور سیرجان –بافت :18-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 تا ساعت 24:00 روزهای 12و13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع است .
19- محور ایذه –شهرکرد و بالعکس :
‌19-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 تا ساعت 24:00روزهای 26و 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و 2 و 3 و 4 و 12و13و 14و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع می باشد.
20- محورهای زابل– زاهدان، زاهدان – نهبندان، زاهدان – خاش:‌20-1- تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15:00 تا 21:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و 7 و 8 و 14و 15/1/1393 از محورهای فوق ممنوع می باشد.
20-2- تردد انواع تریلر و کامیون به غیر از حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 05:00 تا 22:00 روز چهارشنبه مورخ 13/1/93 از کلیه محورهای اصلی استان سیستان و بلوچستان ممنوع می باشد .
21- محدودیتهای جابجائی محمولات ترافیکی :
21-1- جابجایی محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور از روز سه­شنبه مورخ 27/12/1392 تا پایان روز سه­شنبه مورخ 5/1/1393و همچنین از روز سه­شنبه مورخ 12/1/1393 تا پایان روز جمعه مورخ 15/1/1393 ممنوع میباشد، شایان ذکر است برای روزهای 6و7و9و10و11/1/93 صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی، حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می گردد.
22- محورهایی که ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه باربری در آنها صورت می­گیرد ، رفت وآمد وسایل نقلیه مذکور از ساعت 24:00 تا 07:00 روز بعد در این گونه محورها مجاز می­باشد ، مگر اینکه به علت معاذیر فنی و ترافیکی و با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان امکان تردد وسایل نقلیه باری در یک محور و یا محورهایی موقتاً مقدور نباشد.
23- ورود کلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از روز سه­شنبه مورخ 27/12/1392 تا ساعت 07:00 روز سه­شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 01:00 روز 12/1/1393 تا ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/93 ممنوع می­باشد. مضافاً به اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1393 صرفاً در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذکور از مقررات مندرج در ردیف 2 بند الف- کلیات (درصفحه یک) و ردیف 22 مستثنی می­باشند.
 
انتهای پیام/

بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: ترافیک ، محور ، کشور ، راهور ، ناجا
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر