کد خبر: ۷۴۶۲۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۵
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۵
کد خبر : ۷۴۶۲۲۶۵

اینسـتاگرام به عنوان یکی از شبکه‌های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سبک زندگی و فرهنگ ایرانیان ایجاد کرده است.

شاخ اینستاگرامی در زندگی مردم/ اینفلوئنسر‌هایی که فرهنگ را تخریب می‌کنند

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه صبح نو گزارشی درباره تمایل کاربران در دو سال گذشته به اینفلوئنسر‌های میلیونی اینستاگرام منتشر کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

به‌گفته بل، سـلبریتی‌ها در فضـای رسـانه‌محور، نقـش اساسـی دارنـد. افـرادی کـه خانه‌زاد رسـانه‌اند و خـود را مدیـون آن می‌داننـد، درواقـع پیـاده‌نظـام قـدرت بـرای تغییرات فرهنگی در جوامع خودی و غیرخودی هستند. صاحبنظران معتقد هستند ایـن گـروه با سـبک زندگـی، بـروز و ظهـور و اخبـار مربـوط بـه زندگـی شـخصی و فعالیت‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی خـود، تغییـرات را ممکن و آسـان می‌کنند. تغییـر در رفتار‌های اجتماعـی، پوشـش و اولویت‌هـای فرهنگـی تابعـی از کنش‌های آنـان اسـت.


بیشتربخوانید


رسـانه، نقـش پررنگی در سـبک زندگی شـهروندان در دنیای مـدرن ایفا می‌کنـد و شـبکه‌های اجتماعـی، تغییـرات بنیادینـی در سـبک زندگـی و فرهنـگ جوامـع ایجـاد کرده‌انـد.

برخـی شـبکه‌های اجتماعـی همچـون اورکات و یاهـو ۳۶۰ آغازگـر فعالیـت در ایـن همسان‌سـازی بوده‌انـد امـا امـروز، ایـن سـکان به شـبکه‌های اجتماعـی عکس‌محوری مانند اینسـتاگرام رسـیده اسـت. برنلی می‌گوید این شـبکه‌ها با یکسان‌سـازی علایق، سلایق و اندیشـه‌ها، نگرش‌های مسـلط در ایـن فضـا را به کاربران‌شـان انتقال می‌دهنـد. اینسـتاگرام به بخش مهمـی از زندگـی ایرانیان در فضای مجازی تبدیل شـده اسـت.

فعالیت در این شـبکه اجتماعـی نیـز هماننـد سـایر شـبکه‌ها، در محورهـای مختلفـی همچـون سـرگرمی، کسـب‌وکار ترویـج عقایـد، هنـر و تبلیغـات صـورت می‌گیـرد و بـا هشـتگ‌گذاری، امـکان جسـت‌وجو و دسـتیابی بـه سـوژه به‌راحتـی میسـر می‌شـود. ایـن دسترسـی و کاربـری آسـان موجـب شـده اسـت کـه اینسـتاگرام بـه ابـزاری پرطرفـدار در ایـران تبدیـل شـود و فضـا را برای تغییر نگرش و سـبک زندگـی فراهم کند. هرچند آمار دقیقی از سوی اینستاگرام اعلام نشده است، اما با توجه به نظر کارشناسان برآورد می‌شود ۳۵ تا ۴۰ میلیون اکانت اینستاگرام توسط ایرانی‌ها فعال باشد.

بـا تغییـرات پدیـدآمـده در فضـای فناورانـه، امکان کسـب شـهرت برای بسـیاری از اقشـاری کـه در گذشـته این فرصت را نداشـته‌اند، فراهـم می‌شـود؛ از سـوی دیگـر، با توجه بـه اهمیت شـهرت و امکاناتی کـه بـرای افـراد در ابعـاد مـادی و روانی فراهم می‌کند، بسـیاری از افـراد، چه عادی و چـه سرشـناس، بـا اسـتفاده از ایـن رسـانه‌ها، در تقلای رسـیدن به شـهرت، دیده شـدن و افزایـش تعـداد مخاطبـان خـود هسـتند؛ موضوعـی کـه در میـزان لایک‌ها، کامنت‌هـا، فالوئرهـا و... خـود را بـه نمایـش می‌گـذارد.

بـر این اسـاس، سـلبریتی‌ها در ایـران، تبدیـل بـه طبقـه‌ای الگـو شـده‌اند کـه در اصطلاح جامعه‌شـناختی، گروه‌های مرجع تلقی می‌شـوند. شــبکه اجــتماعی اینسـتاگرام نیز به عنـوان یکـی از مهم‌تریـن مصادیـق ایـن امـر، بـه محلی بـرای حضور سـلبریتی‌ها و دنبال‌کننـدگان آنهـا از آحـاد مختلـف جامعـه و مکانـی بـرای تغییـر سـبک زندگـی متناسـب بـا زندگی اجتماعی سـلبریتی‌ها تبدیل شـده اسـت.

آنچه مشخص است در دو سال گذشته تغییرات و رشد دنبال‌کنندگان شاخ‌های اینستاگرام جدی بوده است، به صورتی که تعداد قابل توجهی از این شاخ‌ها به دنبال‌کنندگان میلیونی رسیده‌اند؛ از سوی دیگر افرادی در لیست میلیونی‌ها دیده می‌شوند که بیشتر دنبال‌کننده خود را در طول کمتر از دو سال گذشته از میان کاربران فارسی‌زبان به‌دست آورده‌اند.

نکته دیگری که در بررسی رشد دنبال‌کنندگان در اینستاگرام به نظر می‌رسد، میزان رشد و افزایش سهم اینفلوئنسر‌های غیربازیگر است و همچنین رشد گاهی صددرصدی برای بعضی از اینفلوئنسر‌های خود اینستاگرام که هویت و شروع کارشان از همین بستر بود نیز به چشم می‌خورد.

آنچه در این میان مهم است، رشد چند عدد در پروفایل این افراد نیست بلکه گسترش نفوذ آن‌هایی است که نه‌تن‌ها نسبتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارند بلکه مخالف فرهنگ و ارزش‌های جامعه هستند؛ این افراد با استفاده از اینستاگرام که قطعا کاربرد‌های مفیدی هم دارد، این امکان را دارند که با نفوذ میلیونی در افکار عمومی جامعه، تخریب‌های فرهنگی و خوانش‌های مخرب از سبک زندگی در جامعه ایجاد کنند و به مرور سبب شکل‌گیری سبک زندگی جدیدی به ویژه در میان نوجوان‌ها و جوان‌ها بشوند.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
سنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
شمارو به هرکی میپرستین اینستا رو حذف کنین، تمام جووناونوجونای مردمو بدبخت کرده،.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
خو توییتر تلگرام .....فیلتر شدن چیشد؟
دوباره یه فیلترشکنو ما و یه مشت دلقک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
نکنه میخوان اینستاروحذف کنید!!!
سید محمدامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
خیلی ها هستن زندگیشون بخاطر اینستا نابود شده تازه بعضی ها هم افسردگی گرفتن
مبینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
لزومی نداره اینستا فیلتر بشه هر کس ب سبک خودش زندگی ممیکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فرهنگ سازی نباشه معلومه زندگی هابااین دروغ های اینستا نابودمیشه
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فیلتر کنید همه رو نابود کرده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فیلم و سریال خوب بسازید...سینما خانگی افتضاحه
" Sarbaze ,, Fadaeye ,, Rahbaram
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
سلام . بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با این نوع بی‌فرهنگی‌ها ، فقط آگاه‌سازی و آموزش مردم شریف و متدین و فهیم ایران هستش . هیچ راهی غیر از این نمیتونه افکار مردم رو نسبت به این موضوع مهم تغییر بده .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
اعدام!!!!
بابا مگه دارید در مورد سوسک و پشه نظر میدید؟
اخه به چه جرمی؟
واقعا متاسفم
artemis
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
واقعا باعث افسردگی میشه... همش مقایسه میکنیم با زندگی خودمون اعصابمون داغون میشه
پاسخ ها
سید محمدامین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
کاملا درسته خیلی ها رو افسرده کرده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
من اینستاگرام ندارم چون نیاز نداشتم واقعا چرا بچه و بزرگ اینو رو گوش نصب میکنن چه لزومی داره؟ میبینم که خانم ها مدام خودشونو زندگیشونو مقایسه میکنن و باعث دلزدگی و سرخوردگی میشه وخیلی چیزای دیگه که همه میدونن .طبق معمول مسئولین خودشونو به خواب زدن خودمون باید به فکر زندگی و بچه هامون باشیم.
اللهم عجل لولیک الفرج
پاسخ ها
سید محمدامین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
منم ندارم چون واقعا چیز به درد نخوری هست ولی هر کی که داره رو میشناسم به کلی عوض شده اکثرا هم افسرده شدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فیلتر بشه بهتره
شکوفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
چرا اینستاگرام رو فیلتر نمیکنید؟
شده جایی برای فیلم و عکس های آدما و ترویج بی حیایی،هرکاری میکنن فیلمش میزارن اینستا،ذره ذره زندگی شخصیشون میزارن اینستا.خیلی عجیبه!چرا اینقد حیا کمرنگ شده خدا!
شکوفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
چرا اینستاگرام رو فیلتر نمیکنید؟
شده جایی برای فیلم و عکس های آدما و ترویج بی حیایی،هرکاری میکنن فیلمش میزارن اینستا،ذره ذره زندگی شخصیشون میزارن اینستا.خیلی عجیبه!چرا اینقد حیا کمرنگ شده خدا!
پاسخ ها
سید محمدامین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
خیلی ها زندگیشون داغون شده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
شما هم فقط بشینید و حرف بزنید و ماتم بگیرید مسئولا یه کاری بکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
مسئولا یه کاری بکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فرهنگ ما خیلی وقته دیگه دگرگون شده
کافیه برین تا سر خیابون متوجه میشین
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
الان عکس بعضی از این افراد که گذاشتید اصلا کاری به فرهنگ و این چیزا ندارن مثلا مستر تیستر و امیر جابری اصلا کاری به فرهنگ ندارند کارشون تست غذا و معرفی رستوران ها و تازه ارائه فرهنگ غذایی فرهنگ و رسوم کشورمونه و حتی باعث جذب توریست شدن و کمک تبلیغاتی برای رشد صنعت توریست و رستوران داری و هتل داری هستن
سیاوش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
البته واقعا از تاثیر بد شبکه های اجتماعی تو خانواده ها نمی شه چشم پوشی کرد خانواده ها داره متلاشی می شه بی خیالی و بی عاری داره تو جوون ها ریشه می‌کنه
پاسخ ها
سید محمدامین‌
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
گل گفتی
سیاوش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
عیب ندارد همین مسخره بازی هارو بیان تو شبکه های داخلی انجام بدن این همه دلار به خاطر اینترنت از مملکت خارج نشه با این قیمت دلار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
لطفا دوتاش اعدام کنید، تا این بی فرهنگیشون تمام شه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
این حرف تو فرهنگ داعشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
اعدام کردن این افراد حق ماست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
این اعدام که شد فرهنگ داعشی
داووود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
چرا فیلتر نمیکنید و از برنامه مشابه داخلی استفاده نمیکنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
چرا فیلترش نمیکنید خب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
شبکه های اجتماعی زندگی هارا داغون کرده .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
بی پولی وبی کاری زندگیها وفرهنگ رو عوض کرده
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
فقر وبیکاری زندگی هارو نابود کرده
زیارت عاشورا-صفحه خبر دسکتاپ