خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت پارس خودرو

قیمت نمایندگی: 110 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 153 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 110 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 153 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 122 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار: 189 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 122 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار: 189 میلیون تومان

برلیانس H220 دنده‌ای

برلیانس H220 دنده‌ای

قیمت نمایندگی: 64 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار: 97 میلیون تومان

برلیانس H220 دنده‌ای

قیمت نمایندگی: 64 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار: 97 میلیون تومان

برلیانس H230 دنده‌ای

برلیانس H230 دنده‌ای

قیمت نمایندگی: 64 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار: 98 میلیون تومان

برلیانس H230 دنده‌ای

قیمت نمایندگی: 64 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت بازار: 98 میلیون تومان

رنو تندر 90

رنو تندر 90

قیمت نمایندگی : توقف فروش

قیمت بازار: 127 میلیون تومان

رنو تندر 90

قیمت نمایندگی : توقف فروش

قیمت بازار: 127 میلیون تومان

 

قیمت نمایندگی : 84 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار: 130 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 84 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار: 130 میلیون تومان

رنو ساندرو-دنده‌ای

رنو ساندرو-دنده‌ای

قیمت نمایندگی: 95 میلیون تومان

قیمت بازار: 138 میلیون تومان

رنو ساندرو-دنده‌ای

قیمت نمایندگی: 95 میلیون تومان

قیمت بازار: 138 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 103 میلیون و 100 هزار تومان

قیمت بازار: 153 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 103 میلیون و 100 هزار تومان

قیمت بازار: 153 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 184 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار: 186 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 184 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار: 186 میلیون تومان

برلیانسH320دنده‌ای1.6

برلیانسH320دنده‌ای1.6

قیمت نمایندگی: 88 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 126 میلیون تومان

برلیانسH320دنده‌ای1.6

قیمت نمایندگی: 88 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 126 میلیون تومان

برلیانس H330 دنده‌ای 1.6

برلیانس H330 دنده‌ای 1.6

قیمت نمایندگی: 89 میلیون و 500 هزار تومان 

قیمت بازار: 128 میلیون تومان

برلیانس H330 دنده‌ای 1.6

قیمت نمایندگی: 89 میلیون و 500 هزار تومان 

قیمت بازار: 128 میلیون تومان

برلیانسH330اتوماتیک1.6

برلیانسH330اتوماتیک1.6

قیمت نمایندگی: 107 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 172 میلیون تومان

برلیانسH330اتوماتیک1.6

قیمت نمایندگی: 107 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 172 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 115 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 181 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 115 میلیون و 400 هزار تومان

قیمت بازار: 181 میلیون تومان

 

به روزترین لیست قیمت محصولات پارس خودرو را دراین صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم . شما می توانید به منظور مشاهده جدیدترین قیمت خودروی مورد نظرتان، لیست بالا را مشاهده کنید. قیمت این محصولات همه روزه تا ساعت 14 به روزرسانی می شود.