خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت پارس خودرو

لیست قیمت محصولات پارس خودرو همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
برلیانسH220اتوماتیک

برلیانسH220اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون و 90 هزار تومان

قیمت بازار : 48 میلیون و 500 هزار تومان

برلیانسH220اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون و 90 هزار تومان

قیمت بازار : 48 میلیون و 500 هزار تومان

برلیانسH230اتوماتیک

برلیانسH230اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون و 90 هزار تومان

قیمت بازار : 48میلیون تومان

برلیانسH230اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 45 میلیون و 90 هزار تومان

قیمت بازار : 48میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 53 میلیون و 290 هزار تومان

قیمت بازار :57میلیون و 800 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 53 میلیون و 290 هزار تومان

قیمت بازار :57میلیون و 800 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 790 هزار تومان

قیمت بازار :58 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 790 هزار تومان

قیمت بازار :58 میلیون و 500 هزار تومان

برلیانس کراس(C3)اتوماتیک

برلیانس کراس(C3)اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 590 هزار تومان

قیمت بازار : 59  میلیون و 900هزار تومان

برلیانس کراس(C3)اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 590 هزار تومان

قیمت بازار : 59  میلیون و 900هزار تومان

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 990 هزار تومان

قیمت بازار : 61 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 990 هزار تومان

قیمت بازار : 61 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 790 هزار تومان

قیمت بازار : 67 میلیون و 500 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 55 میلیون و 790 هزار تومان

قیمت بازار : 67 میلیون و 500 هزار تومان

برلیانسH220دنده‌ای

برلیانسH220دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 990 هزار تومان

قیمت بازار :42 میلیون تومان

برلیانسH220دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 990 هزار تومان

قیمت بازار :42 میلیون تومان

برلیانس H230دنده‌ای

برلیانس H230دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 990 هزار تومان

قیمت بازار :42 میلیون تومان

برلیانس H230دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 990 هزار تومان

قیمت بازار :42 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 47 میلیون و 590 هزار تومان

قیمت بازار :50 میلیون و 300 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 47 میلیون و 590 هزار تومان

قیمت بازار :50 میلیون و 300 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 50 میلیون و 190 هزار تومان

قیمت بازار :52 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت نمایندگی : 50 میلیون و 190 هزار تومان

قیمت بازار :52 میلیون و 700 هزار تومان

رنو تندر 90

رنو تندر 90

قیمت نمایندگی : 40 میلیون و 496 هزار تومان

قیمت بازار: 46 میلیون و 300 هزار تومان

رنو تندر 90

قیمت نمایندگی : 40 میلیون و 496 هزار تومان

قیمت بازار: 46 میلیون و 300 هزار تومان

 

رنو پارس تندر

رنو پارس تندر

قیمت نمایندگی : 41 میلیون و 543 هزار تومان

قیمت بازار :46 میلیون تومان

رنو پارس تندر

قیمت نمایندگی : 41 میلیون و 543 هزار تومان

قیمت بازار :46 میلیون تومان

رنو ساندرودنده‌ای

رنو ساندرودنده‌ای

قیمت نمایندگی : 48 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار :53 میلیون و 500 هزار تومان

رنو ساندرودنده‌ای

قیمت نمایندگی : 48 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار :53 میلیون و 500 هزار تومان

رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای

رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 290 هزار تومان

قیمت بازار :59 میلیون تومان

رنو ساندرو استپ‌وی دنده‌ای

قیمت نمایندگی : 49 میلیون و 290 هزار تومان

قیمت بازار :59 میلیون تومان

پیکاپ ریچ دوکابین

پیکاپ ریچ دوکابین

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و 890 هزار تومان

قیمت بازار :72 میلیون تومان

پیکاپ ریچ دوکابین

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و 890 هزار تومان

قیمت بازار :72 میلیون تومان