خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گروه سایپا

لیست قیمت محصولات سایپا همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
سایپا132 SE(تنوع رنگ)

سایپا132 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 194 هزار تومان

قیمت بازار :22 میلیون و 700 هزار تومان

سایپا132 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 194 هزار تومان

قیمت بازار :22 میلیون و 700 هزار تومان

تیبا SX (تنوع رنگ)

تیبا SX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 25 میلیون و 883 هزار تومان

قیمت بازار : 25 میلیون و 900 هزار تومان

تیبا SX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 25 میلیون و 883 هزار تومان

قیمت بازار : 25 میلیون و 900 هزار تومان

تیبا 2 (تنوع رنگ)

تیبا 2 (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 28 میلیون و 965هزار تومان

قیمت بازار : 28 میلیون و 900 هزار تومان

تیبا 2 (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 28 میلیون و 965هزار تومان

قیمت بازار : 28 میلیون و 900 هزار تومان

ساینا EX (تنوع رنگ)

ساینا EX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 29 میلیون و 249هزار تومان

قیمت بازار : 29 میلیون و 300 هزار تومان

ساینا EX (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 29 میلیون و 249هزار تومان

قیمت بازار : 29 میلیون و 300 هزار تومان

آریو 1600(اتوماتیک)

آریو 1600(اتوماتیک)

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 904هزار تومان

قیمت بازار : 61 میلیون تومان

آریو 1600(اتوماتیک)

قیمت نمایندگی : 57 میلیون و 904هزار تومان

قیمت بازار : 61 میلیون تومان

چانگانCS35(مونتاژ)-اتوماتیک

چانگانCS35(مونتاژ)-اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و 146هزار تومان

قیمت بازار : 73  میلیون و 500 هزار تومان

چانگانCS35(مونتاژ)-اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 69 میلیون و 146هزار تومان

قیمت بازار : 73  میلیون و 500 هزار تومان

کیاسراتو 1600 -دنده ای

کیاسراتو 1600 -دنده ای

قیمت نمایندگی : 81 میلیون و 94 هزار تومان

قیمت بازار: 83 میلیون تومان

کیاسراتو 1600 -دنده ای

قیمت نمایندگی : 81 میلیون و 94 هزار تومان

قیمت بازار: 83 میلیون تومان

 

سایپا 151 SE

سایپا 151 SE

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 473هزار تومان

قیمت بازار : 21 میلیون و 400 هزار تومان

سایپا 151 SE

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 473هزار تومان

قیمت بازار : 21 میلیون و 400 هزار تومان

سایپا 111 SE(تنوع رنگ)

سایپا 111 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 592 هزار تومان

قیمت بازار: 23 میلیون و 500 هزار تومان

سایپا 111 SE(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 592 هزار تومان

قیمت بازار: 23 میلیون و 500 هزار تومان

 

سایپا SE 131(تنوع رنگ)

سایپا SE 131(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 621 هزار تومان

قیمت بازار : 22 میلیون و 200 هزار تومان

سایپا SE 131(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی : 21 میلیون و 621 هزار تومان

قیمت بازار : 22 میلیون و 200 هزار تومان

کوییک اتوماتیک

کوییک اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 889 هزار تومان

 

کوییک اتوماتیک

قیمت نمایندگی : 39 میلیون و 889 هزار تومان

 

وانت زامیاد 24

وانت زامیاد 24

قیمت نمایندگی : 34 میلیون و 489 هزار تومان

قیمت بازار : 36 میلیون تومان

وانت زامیاد 24

قیمت نمایندگی : 34 میلیون و 489 هزار تومان

قیمت بازار : 36 میلیون تومان

وانت پادرا انژکتوری PE6

وانت پادرا انژکتوری PE6

قیمت نمایندگی : 44 میلیون و 754 هزار تومان

قیمت بازار : 45 میلیون و 500هزار تومان

وانت پادرا انژکتوری PE6

قیمت نمایندگی : 44 میلیون و 754 هزار تومان

قیمت بازار : 45 میلیون و 500هزار تومان

کیاسراتو 2000اتوماتیک(آپشنال)

کیاسراتو 2000اتوماتیک(آپشنال)

قیمت نمایندگی : 104 میلیون و 247 هزار تومان

قیمت بازار : 116 میلیون تومان

کیاسراتو 2000اتوماتیک(آپشنال)

قیمت نمایندگی : 104 میلیون و 247 هزار تومان

قیمت بازار : 116 میلیون تومان