خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گروه سایپا

قیمت نمایندگی: 38 میلیون و 541 تومان

قیمت بازار: 50 میلیون و 600 تومان

قیمت نمایندگی: 38 میلیون و 541 تومان

قیمت بازار: 50 میلیون و 600 تومان

قیمت نمایندگی: 241 میلیون و 950 هزار تومان

قیمت بازار: 375 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 241 میلیون و 950 هزار تومان

قیمت بازار: 375 میلیون تومان

قیمت نمایندگی:توقف فروش 

قیمت بازار: 85 میلیون تومان

قیمت نمایندگی:توقف فروش 

قیمت بازار: 85 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: حاشیه بازار

قیمت بازار: 142 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: حاشیه بازار

قیمت بازار: 142 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 155 میلیون تومان

قیمت بازار: 198 میلیون  تومان

قیمت نمایندگی: 155 میلیون تومان

قیمت بازار: 198 میلیون  تومان

قیمت نمایندگی: توقف فروش 

قیمت بازار: 85 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: توقف فروش 

قیمت بازار: 85 میلیون تومان

تیبا(تنوع رنگ)

تیبا(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 43 میلیون و 743 هزار تومان

قیمت بازار: 57 میلیون و 700 هزار تومان

تیبا(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 43 میلیون و 743 هزار تومان

قیمت بازار: 57 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت نمایندگی: 40 میلیون و 313 هزار تومان

قیمت بازار: 52 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 40 میلیون و 313 هزار تومان

قیمت بازار: 52 میلیون تومان

 تیبا دوگانه‌سوز(تنوع رنگ)

تیبا دوگانه‌سوز(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 45 میلیون و 543 هزار تومان

قیمت بازار: ناموجود

تیبا دوگانه‌سوز(تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 45 میلیون و 543 هزار تومان

قیمت بازار: ناموجود

قیمت نمایندگی: 39 میلیون و 681 هزار تومان

قیمت بازار: 53 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت نمایندگی: 39 میلیون و 681 هزار تومان

قیمت بازار: 53 میلیون و 800 هزار تومان

 

قیمت نمایندگی: 37 میلیون و 641 هزار تومان

قیمت بازار: 49میلیون و 400 هزار تومان

قیمت نمایندگی: 37 میلیون و 641 هزار تومان

قیمت بازار: 49میلیون و 400 هزار تومان

قیمت نمایندگی: 69میلیون تومان

قیمت بازار:96 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 69میلیون تومان

قیمت بازار:96 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 79 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار: 78 میلیون و  800 تومان

قیمت نمایندگی: 79 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار: 78 میلیون و  800 تومان

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک

قیمت نمایندگی: 295 میلیون تومان

قیمت بازار:318 میلیون و 500 هزار تومان

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک

قیمت نمایندگی: 295 میلیون تومان

قیمت بازار:318 میلیون و 500 هزار تومان

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

قیمت نمایندگی: 77 میلیون و 300 هزار تومان

قیمت بازار: 86 میلیون و 800 هزار  تومان

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

قیمت نمایندگی: 77 میلیون و 300 هزار تومان

قیمت بازار: 86 میلیون و 800 هزار  تومان

ساینا

ساینا

قیمت نمایندگی:55 میلیون و 943 هزار تومان

قیمت بازار: 62 میلیون و 800 هزار تومان

ساینا

قیمت نمایندگی:55 میلیون و 943 هزار تومان

قیمت بازار: 62 میلیون و 800 هزار تومان

تیبا 2 (تنوع رنگ)

تیبا 2 (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 51 میلیون و 603 هزار تومان

قیمت بازار: 63 میلیون و 100 هزار تومان

تیبا 2 (تنوع رنگ)

قیمت نمایندگی: 51 میلیون و 603 هزار تومان

قیمت بازار: 63 میلیون و 100 هزار تومان

 

 

 

به روزترین لیست قیمت محصولات سایپا را دراین صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم . شما می توانید به منظور مشاهده جدیدترین قیمت خودروی مورد نظرتان، لیست بالا را مشاهده کنید. قیمت این محصولات همه روزه تا ساعت 14 به روزرسانی می شود.