خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت پنیرفله سنتی و صنعتی

پنیرتبریز درجه 1 وکم چرب

پنیرتبریز درجه 1 وکم چرب

هر کیلوگرم: 25,000 تومان

پنیرتبریز درجه 1 وکم چرب

هر کیلوگرم: 25,000 تومان

پنیر تبریز مخلوط گاو وگوسفندی

پنیر تبریز مخلوط گاو وگوسفندی

هر کیلوگرم: 30,000 تومان

پنیر تبریز مخلوط گاو وگوسفندی

هر کیلوگرم: 30,000 تومان

پنیرگوسفندی لیقوان درجه 1

پنیرگوسفندی لیقوان درجه 1

هر کیلوگرم: 37,500 تومان

پنیرگوسفندی لیقوان درجه 1

هر کیلوگرم: 37,500 تومان

پنیرگوسفندی لیقوان ممتاز

پنیرگوسفندی لیقوان ممتاز

هر کیلوگرم: 42,500 تومان

پنیرگوسفندی لیقوان ممتاز

هر کیلوگرم: 42,500 تومان

پنیرسفیدپاستوریزه ایرانیuf

پنیرسفیدپاستوریزه ایرانیuf

هر کیلوگرم: 15,000 تومان

پنیرسفیدپاستوریزه ایرانیuf

هر کیلوگرم: 15,000 تومان

پنیرلاکتیکی پاستورریزه

پنیرلاکتیکی پاستورریزه

هر کیلوگرم: 19,500 تومان

پنیرلاکتیکی پاستورریزه

هر کیلوگرم: 19,500 تومان

پنیرسفیدپاستورریزه گلپایگان

پنیرسفیدپاستورریزه گلپایگان

هر کیلوگرم: 27,000 تومان

پنیرسفیدپاستورریزه گلپایگان

هر کیلوگرم: 27,000 تومان

قیمت فروش انواع پنیرفله سنتی و صنعتی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.