خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت تخم مرغ(بسته بندی و غیر بسته بندی)

قیمت فروش انواع تخم مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
تخم مرغ بسته 20 عددی

تخم مرغ بسته 20 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 8600

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 8800
تخم مرغ بسته 20 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 8600

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 8800
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 6000

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 6500

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 6000

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 6500

 

تخم مرغ بسته بندی 30

تخم مرغ بسته بندی 30

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 11800

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 11900

تخم مرغ بسته بندی 30

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 11800

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 11900

تخم مرغ غیر بسته بندی

تخم مرغ غیر بسته بندی

قیمت هر کیلو گرم

غیر بسته بندی : 5650
تخم مرغ غیر بسته بندی

قیمت هر کیلو گرم

غیر بسته بندی : 5650
تخم مرغ بسته 6 عددی

تخم مرغ بسته 6 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 2950

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 3150

تخم مرغ بسته 6 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 2950

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 3150

 

تخم مرغ بسته 9 عددی

تخم مرغ بسته 9 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 4250

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 4450

تخم مرغ بسته 9 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 4250

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 4450

 

تخم مرغ بسته 12 عددی

تخم مرغ بسته 12 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 5500

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 5700

تخم مرغ بسته 12 عددی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده : 5500

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار : 5700