خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت تخم مرغ(بسته بندی و غیر بسته بندی)

تخم مرغ بسته 20 عددی

تخم مرغ بسته 20 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 8,300 تومان

تخم مرغ بسته 20 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 8,300 تومان

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده: 6,100 تومان

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده: 6,100 تومان

تخم مرغ بسته بندی 30 عددی

تخم مرغ بسته بندی 30 عددی

از 1801گرم تا 1900گرم: 11,900 تومان

تخم مرغ بسته بندی 30 عددی

از 1801گرم تا 1900گرم: 11,900 تومان

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 11,100تومان

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 11,100تومان

تخم مرغ بسته 6 عددی

تخم مرغ بسته 6 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 2,800 تومان

تخم مرغ بسته 6 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 2,800 تومان

تخم مرغ بسته 9 عددی

تخم مرغ بسته 9 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده: 5,300 تومان

تخم مرغ بسته 9 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده: 5,300 تومان

تخم مرغ بسته 12 عددی

تخم مرغ بسته 12 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 5,300 تومان

تخم مرغ بسته 12 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 5,300 تومان

قیمت فروش انواع تخم مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.