خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت محصولات منجمد نیمه آماده

سیر حبه‌ای منجمد

سیر حبه‌ای منجمد

هرکیلوگرم: 10,000 تومان

سیر حبه‌ای منجمد

هرکیلوگرم: 10,000 تومان

فلفل دلمه سبز منجمد

فلفل دلمه سبز منجمد

هرکیلوگرم: 5,000 تومان

فلفل دلمه سبز منجمد

هرکیلوگرم: 5,000 تومان

توت فرنگی منجمد

توت فرنگی منجمد

هرکیلوگرم: 11,000 تومان

توت فرنگی منجمد

هرکیلوگرم: 11,000 تومان

آلبالو با هسته

آلبالو با هسته

هرکیلوگرم: 12,000 تومان

آلبالو با هسته

هرکیلوگرم: 12,000 تومان

انواع سبزی منجمد

انواع سبزی منجمد

هرکیلوگرم: 5,000 تومان 

انواع سبزی منجمد

هرکیلوگرم: 5,000 تومان 

غوره منجمد

غوره منجمد

هرکیلوگرم: 7,000 تومان

غوره منجمد

هرکیلوگرم: 7,000 تومان

 تره فرنگی منجمد ( خرد شده )

تره فرنگی منجمد ( خرد شده )

هرکیلوگرم: 4,000 تومان

تره فرنگی منجمد ( خرد شده )

هرکیلوگرم: 4,000 تومان

سیب زمینی خلالی

سیب زمینی خلالی

هرکیلوگرم: 8,000 تومان

سیب زمینی خلالی

هرکیلوگرم: 8,000 تومان

سبزیجات مخلوط

سبزیجات مخلوط

هرکیلوگرم: 13,000 تومان

سبزیجات مخلوط

هرکیلوگرم: 13,000 تومان

ذرت شیرین نیمه آماده

ذرت شیرین نیمه آماده

هرکیلوگرم: 14,500 تومان

ذرت شیرین نیمه آماده

هرکیلوگرم: 14,500 تومان

هویج خرد شده

هویج خرد شده

هرکیلوگرم: 5,000 تومان

هویج خرد شده

هرکیلوگرم: 5,000 تومان

نخود فرنگی

نخود فرنگی

هرکیلوگرم: 14,000 تومان

نخود فرنگی

هرکیلوگرم: 14,000 تومان

لپه باقلا سبز

لپه باقلا سبز

هرکیلوگرم: 25,000 تومان

لپه باقلا سبز

هرکیلوگرم: 25,000 تومان

لوبیا سبز (خرد شده)

لوبیا سبز (خرد شده)

هرکیلوگرم: 6,000 تومان

لوبیا سبز (خرد شده)

هرکیلوگرم: 6,000 تومان

کرفس خرد شده

کرفس خرد شده

هرکیلوگرم: 5,000 تومان

کرفس خرد شده

هرکیلوگرم: 5,000 تومان

بلال با غلاف(منجمد)

بلال با غلاف(منجمد)

هرکیلوگرم : 5,000 تومان

بلال با غلاف(منجمد)

هرکیلوگرم : 5,000 تومان

قیمت فروش انواع محصولات نیمه آماده همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.