خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت قارچ

قیمت فروش انواع قارچ بسته بندی و فله همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
 قارچ صدفی فله

قارچ صدفی فله

قیمت درجه 1 : 7800

قیمت درجه 2 : 6800

قارچ صدفی فله

قیمت درجه 1 : 7800

قیمت درجه 2 : 6800

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه 1 : 5500

قیمت درجه 2 : 4500

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه 1 : 5500

قیمت درجه 2 : 4500

قارچ دکمه ای قهوه ای فله

قارچ دکمه ای قهوه ای فله

قیمت درجه 1 : 7000

قیمت درجه 2 : 6000

قارچ دکمه ای قهوه ای فله

قیمت درجه 1 : 7000

قیمت درجه 2 : 6000

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه 1 : 6600

قیمت درجه 2 : 5600

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه 1 : 6600

قیمت درجه 2 : 5600

 قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2200
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2200
 قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5600
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5600
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 4400
 

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 4400

 

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2700
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2700
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2600
 

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 2600

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 8500
 

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 8500

 

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 7500
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 7500
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 4300
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 4300
قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 8500
قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 8500
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5000
 

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قیمت هر عدد

قیمت درجه 1 : 5000