خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت قارچ

 قارچ صدفی فله

قارچ صدفی فله

قیمت درجه یک: 8,000 تومان 

قیمت درجه دو: 7,000 تومان

قارچ صدفی فله

قیمت درجه یک: 8,000 تومان 

قیمت درجه دو: 7,000 تومان

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه یک: 6,900 تومان

قیمت درجه دو: 5,900 تومان

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه یک: 6,900 تومان

قیمت درجه دو: 5,900 تومان

قارچ دکمه ای قهوه‌ای فله

قارچ دکمه ای قهوه‌ای فله

قیمت درجه یک: 8,800 تومان

قیمت درجه دو: 7,800 تومان

قارچ دکمه ای قهوه‌ای فله

قیمت درجه یک: 8,800 تومان

قیمت درجه دو: 7,800 تومان

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه یک: 7,900 تومان

قیمت درجه دو: 6,900 تومان

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه یک: 7,900 تومان

قیمت درجه دو: 6,900 تومان

 قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 2,800 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 2,800 تومان

 قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قیمت درجه یک: 5,300 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قیمت درجه یک: 5,300 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت درجه یک: 4,300 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت درجه یک: 4,300 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 2,800 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 2,800 تومان

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت درجه یک: 2,800 تومان

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت درجه یک: 2,800 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت درجه یک: 9,700 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت درجه یک: 9,700 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت درجه یک: 9,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت درجه یک: 9,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت درجه یک: 4,900 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت درجه یک: 4,900 تومان

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده

قیمت درجه یک: 9,200 تومان

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده

قیمت درجه یک: 9,200 تومان

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قیمت درجه یک: 5,200 تومان
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی
قیمت درجه یک: 5,200 تومان
قیمت فروش انواع قارچ بسته بندی و فله همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.