اصفهان/
اعطای 900 میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی ده هزار خانه قدیمی در بافت فرسوده استان اصفهان

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان گفت: درحال حاضر 65 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که استان اصفهان دارای حدود 7184 هکتار بافت فرسوده مصوب در34 شهر است که بیشترین میزان بافت فرسوده دربین شهرهای استان مربوط به شهرهای اصفهان وکاشان ونجف آباد و خمینی شهر به ترتیب باحدود 2157 و 770و 570 و 418هکتاراست.

غلامرضا عمرانی افزود: توجه به اهمیت موضوع ساخت وسازمردمی واین که بافتهای فرسوده بدون حضورمردم احیاء ونوسازی نمی شود موجب شد دولت ازاین گونه ساخت وسازها حمایت کند که این مهم بصورت پرداخت تسهیلات نوسازی بدون سپرده گذاری به میزان 200میلیون ریال به ازاء هرواحدمسکونی وتخفیف 50 درصد هزینه صدور پروانه ساختمانی ازسوی شهرداری ها می باشد، که این تخفیفات را دولت به شهرداری ها بازپرداخت می کند.

وی افزود: تا کنون حدود 10هزارواحد قدیمی بافت فرسوده استان اصفهان جهت استفاده ازتسهیلات به بانکهای مسکن و ملی و سپه و صادرات معرفی شده، که بیش از 5500 واحد ازاین وام به میزان 900میلیارد ریال استفاده کرده اند.

 عمرانی در ادامه با اشاره به عمده مشکلات بافت فرسوده برای نوسازی گفت: فاقدسندبودن املاک، قول نامه ای ومشکلات حدود ملک وانحصاروراثت وهمچنین مهاجرت ساکنان اصلی و نامناسب بودن شکل ظاهری پلاکها و معابرنامناسب(کم عرض، پرپیچ وخم و...)وضعیت اقتصادی نامناسب ساکنان و مهمتر از همه نامناسب بودن زیرساختهای شهری وعوامل فرهنگی- اجتماعی ونبودن سازمان مناسب جهت ایجاد تشکلها ی مردمی و محلی جهت نوسازی محلات از عمده جالش های جدی کار در بافت فرسوده است.

وی  با اشاره به روش مداخله مستقیم دولت در بافت های فرسوده گفت: شرکت عمران وبهسازی شهری دراستان اصفهان در3 جبهه شامل احیاء ومرمت ابنیه تاریخی وایجاد کاربری مناسب درآنها ماننداداری، خدماتی، گردشگری و ساماندهی محورهای تاریخی گردشگری وبهبود دسترسی ها دربافتها که نمونه آن محورجماله، دردشت، جویباره وحمام قاضی دراصفهان، کلوان نایین، علوی کاشان، دربند وبنی طباء درآران وبیدگل و... می باشد و روش سوم اجرای طرح های نوساز بصورت الگودربافتهای فرسوده است.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان در پایان به طرح مشارکتی محله نوید نجف آباد بعنوان الگوی موفق نوسازی بافت فرسوده نام برد و گفت: این طرح با مشارکت مالکان 20 پلاک در محله نوید نجف آباد اجرا شده است که می تواند نوید بخش تحولی عظیم در تسریع نوسازی بافت فرسوده با مشارکت واقعی مردم باشد که از آن به عنوان کلید نوسازی بافت نامبرده می شود.

وی ادامه داد: با توجه به درخواستهای اهالی محله همت آباد اصفهان قرار است نوسازی این محله هم به این روش انجام پذیردب/.