شمسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
50 درصد معتادان طی 5 سال کارتن خواب می شوند

50 درصد معتادان پیش از 5 سال مصرف کارتن خواب می شوند/تعداد DIC های فعلی پاسخگوی خدمات مورد نیاز معتادان نیستحمیدرضا شمسی معاونت توسعه و پیشگیری بهزیستی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار بیش از 50 درصد معتادان کشور قبل از آنکه سن مصرف مواد مخدر آنها به 5 سال برسد،کارتن خواب می شوند.

شمسی تصریح کرد: باید به دنبال رفع علت های افزایش معضل کارتن خوابی باشیم چراکه متاسفانه هنوز بسیاری از افراد به معتادان دیدگاه منصفانه ای ندارند.

وی افزود: برخی افراد خواسته یا ناخواسته انواع تهمت ها را به معتادان نسبت می دهند و می توان گفت بزرگترین مشکلی که در حال حاضر باعث انزوا و اعتماد نداشتن این افراد به مراکز درمانی و ترک اعتیاد و همچنین فاصله گرفتن آن ها از جامعه می شود، مسئله عدم پذیرش معتادان در بین مردم است.

معاونت توسعه و پیشگیری بهزیستی استان تهران تاکید کرد: کارتن خواب شدن معتادان دلایل متعددی دارد و روش های اجباری برای ترک اعتیاد، معمولا روش مناسبی نیستند و همه دستگاه های متولی برای رفع معضل اعتیاد و درمان معتادان متجاهر و کارتن خواب باید پای کار بیایند.

 

مراکز فعلی، پاسخگوی خدمات مورد نیاز کارتن خواب های معتاد نیست

شمسی ادامه داد: شهرداری، بهزیستی، دانشگاه و در مجموع سایر نهادهای مسئول در مسئله کاهش اعتیاد و آسیب های اجتماعی باید در راستای افزایش مراکز و سایر مراکز کاهش آسیب قدم بردارند، زیرا مراکز موجود فعلی، پاسخگوی خدمات مورد نیاز کارتن خواب های معتاد نیست.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از معتادان به دلیل برخورد نامناسبی که از طرف دیگران با خود مشاهده می کنند، خود را سر بار جامعه می دانند و از خانواده و در مجموع از ارتباط با افراد غیر مصرف کننده فاصله می گیرند و در نهایت از خانواده خود جدا شده و کارتن خواب می شوند.

معاونت توسعه و پیشگیری بهزیستی استان تهران یادآور شد: نباید فراموش کرد که معضل فقر نیز بر سرعت کارتن خواب شدن معتادان می افزاید و همچنین این معضل به ورودی جدید معتادان جوان در کارتن خوابی و افزایش تعداد آن ها منجر می شود و باید به طور ریشه ای مسائل مرتبط با اعتیاد و کارتن خوابی را برطرف کنیم.

انتهای پیام/