درخشان نیا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
راه اندازی مراکز کارآفرینی روزانه برای حمایت از زنان آسیب دیده

راه اندازی مراکز کارآفرینی روزانه، در راستای حمایت از زنان آسیب دیدهفریبا درخشان نیا مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛اظهار کرد: معضلات و آسیب های اجتماعی،  به لحاظ تنوع و فراوانی روز به روز در حال تغییر هستند و  شدت و وسعت آنها نیز در حال افزایش و گستردگی است.

درخشان نیا تصریح کرد: مدل  و نوع آسیب های اجتماعی در حوزه زنان نیز در حال تغییر است و حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی جزء سیاست ها و اولویت های کاری سازمان بهزیستی کشور است.

وی بیان کرد: برای توانمندسازی زنان آسیب دیده و اشتغال این افراد باید جنبه های روانشناختی آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و همچنین مبحث کسب درآمد حلال نیز در موضوع اشتغال و کارآفرینی افراد فوق مدنظر قرار می گیرد.

 

ضرورت فراهم کردن شرایط برای حضور زنان آسیب دیده اجتماعی در خانواده

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: تمرکز سازمان بهزیستی بر این است که زنان آسیب دیده اجتماعی، بتوانند دوباره با خانواده خود ارتباط بگیرند چرا که خانواده به عنوان یکی از شبکه های ارتباطی موثر در توانمند سازی زنان آسیب داده به شمار می رود.

درخشان نیا با اشاره به راه اندازی مراکز روزانه برای اشتغال زنان آسیب دیده تصریح کرد: با توجه به اهمیت حضور زنان آسیب دیده در خانواده، سازمان بهزیستی مراکز روزانه ای را برای  اشتغال و کارآفرینی این گروه راه اندازی کرده است و همزمان با مقوله اشتغال، از این زنان حمایت می کند.

وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی در شهرهای مختلف کشور تعاریف متفاوتی دارد، به همین دلیل سازمان بهزیستی کشور، بحث بازنگری رویکردهای نوین در حوزه حمایتی از زنان آسیب دیده اجتماعی را مطرح و در دست بررسی قرار داده است.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: رویکردهای نوین در توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی شناسایی می شوند و با مدل های مورد استفاده در کشور، مورد مقایسه قرار می گیرند و در نهایت بهترین رویکردها به عنوان دستور العمل نهایی انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند.

 درخشان نیا در ادامه یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی زنان آسیب دیده اجتماعی، بحث حرفه آموزی و اشتغال آنها است که سازمان بهزیستی کشور، با استفاده از همه امکانات موجود در این راستا اقدام می کند.

وی اضافه کرد: حذف رویکردهای منفعل و جایگزینی رویکردهای فعال در مسئله حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی، به همراه تلفیق رویکردهای نوین و فرهنگ ایرانی-اسلامی برای بازنگری آنها و ارائه خدمات مناسب تر به زنان آسیب دیده توسط سازمان بهزیستی کشور به طور دقیق دنبال می شود.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر طیف مشکلات زنان آسیب دیده اجتماعی گسترده است و شامل مواردی چون زنان آسیب دیده از اعتیاد، خشونت،فقر و سایر معضلات اجتماعی می شوند که نوع این مشکلات در هر یک از مناطق و محلات کشور متفاوت است.

درخشان نیا ادامه داد: با توجه به تفاوت مدل و نوع آسیب های اجتماعی که متوجه زنان است، بازنگری رویکردهای مورد استفاده در بحث زنان آسیب دیده با مشارکت و همراهی مدیران و معاونان منطقه ای و محلی سایر استان ها انجام می شود.

انتهای پیام/