سپردن سفارت افغانستان به طالبان جهت حل مشکلات مهاجرین افغانستانی بود

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، با حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دیدار و دو طرف روی مسائل روابط دو جانبه، حقوق مهاجرین و زنان گفت‌و‌گو کرده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر امروز در رشته توئیتی از دیدار سرپرست این وزارت با سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خبر داد. 
از سویی هم حسن‌کاظمی قمی گفته است که حمایت از مستضعفین افتخار جمهوری اسلامی ایران است و سپردن سفارت به طالبان جهت حل مشکلات مهاجرین افغانستانی در ایران ضرور بود.
وی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در امور هیچ کشوری مداخله نمی‌‌کند و نه اجازه می‌دهد که کشوری در امور ایران مداخله کند.
پیش از این حسن کاظمی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و تجارت افغانستان بر گسترش روابط ایران و افغانستان به ویژه در زمینه اقتصادی تأکید کرده بود.