در آغاز معاملات بازار سرمایه‎‎‎؛
رشد ۱۷ هزار و ۷۷۴ واحدی شاخص کل بورس

چهارشنبه (۳ خرداد) شاخص کل بورس با رشد ۱۷ هزار و ۷۷۴ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۷۴ واحدی قرار گرفت.
شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۷۵۰ واحدی در ارتفاع ۷۹۳ هزار و ۸۸۹ واحدی ایستاد.