کل و بزهای وحشی در طبیعت توران شاهرود+ فیلم

کل و بزهای وحشی در طبیعت توران شاهرود

آبشخورهای تعبیه شده در زیست‌کره توران این روزها میزبان گله‌های کل و بز و دیگر وحوش و چهارپایان است. علاوه بر کل و بز قوچ و میش و گورخر نیز در این زیست‌کره حضور دارند.

{$sepehr_media_18415993_400_300}