تحویل یکساله خانه ویلایی به تخلیه‌کنندگان مسکن مهر ناایمن سمنان

کابوس احتمال آوار خواب در خانه‌های ناایمن در قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان از سال ۱۳۹۳ تا کنون خواب را از چشم ساکنان برده و اکنون طبق اعلام مسوولان در صورت همراهی شهروندان و رعایت سه اولویت می‌توان سال آینده به تکمیل ساخت و تحویل خانه‌های ویلایی در زمینی به مساحت ۲۰۰ و زیربنای ۷۵ متر مربع به مالکان امیدوار بود.

خانه‌های قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان شامل ۲۱ بلوک ۱۶ واحدی در مجموع ۳۳۶ واحد از سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آغاز شد و ساکنان آن از اردیبهشت ۱۳۹۲ ساکن شدند و از همان‌زمان به دلیل ترک‌های عمیق خانه‌های نوساز کار به شکایت رسید و حکم بر مقاوم‌سازی صادر شد، اما به دلیل تاخیر در مقاوم‌سازی کار به تخریب رسید.

احمد وحیدی وزیر کشور روز یکشنبه شانزدهم مهر ۱۴۰۲ دستور تخلیه واحد‌های ناایمن در مسکن مهر شهر سمنان را صادر و بر ساماندهی آن از سوی استانداری سمنان تاکید کرد.

وزیر کشور در سومین نشست ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کشور، علاوه بر دستور تخلیه سریع واحد‌های دارای مشکل فنی در شهرک مسکن مهر سمنان، از سازمان مدیریت بحران و معاونت عمرانی این وزارتخانه خواست تا به سرعت نسبت به پیگیری حقوقی و پاسخگوکردن سازندگان متخلف بخشی از مسکن مهر سمنان که فاقد ایمنی شناخته شده است، اقدام کنند.

این دستور وزیر کشور پس از ارایه گزارش معاونت عمرانی استانداری سمنان درباره احتمال بروز حادثه‌ای شبیه متروپل در بخشی از مسکن مهر شهر سمنان، صادر شد و وزیر کشور تاکید کرد: در گام نخست باید به سرعت ساکنان این واحد‌ها تخلیه و در مکانی اسکان داده شوند تا خطر جانی برطرف و بسته به نظرات وزارت راه و شهرسازی، ساختمان دائم برای آن‌ها فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: برای ساخت حداقل ۷۵ متر مربع بنا با دیوار دور زمین ۲۰۰ متر مربع همراه با درب ورودی با یک پیمانکار بومی توافق شد و اگر تمامی مالکان در زمینه تخلیه همراهی کنند تلاش می‌شود کمتر از یکسال خانه‌ها ساخته و تحویل شود.

محمد حمیدی گفت: طبق برآورد‌ها مالکان خانه‌های ناایمن در قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان در مجموع با هفت میلیارد ریال شامل پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام و پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به پیمانکار بعد ساخت خانه و تحویل کلید، صاحب خانه‌های ایمن می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: پرداخت هزینه نهایی از طریق وام و کمک بالاعوض در دست پیگیری است.

حمیدی تاکید کرد: تمامی مالکان واحد‌های ناایمن قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان در مرحله نخست برای انجام واگذاری زمین ۲۰۰ متری برای ساخت خانه ویلایی در سامانه مربوط به راه وشهرسازی ثبت‌نام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بیان کرد: انتظار می‌رود ساکنان با توجه به مشخص شدن پیمانکار، زمین و نقشه ساختمان در تخلیه خانه‌های ناایمن همراهی کنند.

حمیدی تصریح کرد: اولویت در واگذاری زمین‌های دارای موقعیت بهتر با مالکانی است که زودتر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام و نسبت به تخلیه خانه‌های ناایمن اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اظهار کرد: طبق نظر تیم فنی بلوک‌های آسیب دیده و ناایمن در اولویت تخلیه هستند و انتظار می‌رود در زمینه تخلیه به منظور حفظ جان خود تسریع و همراهی کنند.

تاکنون ۱۱۰ نفر از مالکان برای تحویل زمین نام‌نویسی کرده‌اند

۲۱ بلوک ۱۶ واحدی در مجموع ۳۳۶ واحد در قالب مسکن مهر سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ساخته شد که طبق بررسی و اعلام نظر نهایی سه مرجع کارشناسی، امکان مقاوم‌سازی آن‌ها نیست.

بررسی ناایمن بودن برخی خانه‌های مسکن مهر سمنان در دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت طبق حکم دادگاه پیمانکار به عنوان مجری طرح موظف به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها شد و به هیچ وجه تخریب مطرح نبود، اما با گذشت زمان و انفعال پیمانکار برای مقاوم‌سازی، ترک‌های ساختمان‌ها به مرور زمان تا حدی رسید که شورای فنی استان سمنان به منظور رفع مشکلات ورود کرد و ساختمان‌ها را مورد بررسی قرار داد.

نظر شورای فنی استان سمنان این بود که امکان مقاوم‌سازی نیست و به این نظریه اکتفا نشد و از مرکز تحقیقات ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی دعوت شد تا درباره ایمنی ساختمان قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان نظر کارشناسی دهند که آن‌ها نیز به صورت کتبی اعلام کردند خانه‌ها قابل مقاوم‌سازی نیست.

بعد از اعلام نظر ۲ نهاد، برای کارشناسی دقیق‌تر موضوع تیمی رسمی از کارشناسان دادگستری تشکیل و قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر را مورد بررسی قرار دادند که این تیم نیز به ممکن‌نبودن مقاوم‌سازی رای دادند.

بعد از تایید و اتفاق نظر بر تخریب ساختمان‌های ناایمن مسکن مهر سمنان، با قید فوریت به منظور جلوگیری از تکرار حادثه متروپل در سمنان بسته‌های حمایتی برای مالکان به منظور تخلیه درنظر گرفته شد.

منبع:ایرنا