کمک مردم به آهو برای نجات از شر مار + فیلم

کمک مردم به آهو برای نجات از شر مار  + فیلم

آهویی که در دام یک مار بزرگ افتاده بود با کمک‌های مردم موفق به فرار شد.

 

{$sepehr_media_18446711_400_300}