تعقیب و گریز شبانه سوداگران مرگ در قم +فیلم

تعقیب و گریز شبانه سوداگران مرگ در قم +فیلم

تصاویری از تعقیب و گریز شبانه، تیراندازی، شناسایی جاساز حرفه ای قاچاقچیان مواد مخدر توسط پلیس قم را در این فیلم ببینید.

{$sepehr_media_18457642_400_300}