ایستگاه راه آهن همدان گذرگاه کریدور شرقی_غربی کشور است

 میعاد صالحی گفت:  ایستگاه راه آهن همدان که در چند سال گذشته نیمه کاره مانده بود به زودی تکمیل می شود و در حال حاضر بخش عمده ای از راه آهن  همدان‌ _ سنندج در دولت سیزدهم تکمیل شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن،  باید هرچه سریع‌تر نواقص ایستگاه همدان برطرف شود و باید با استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی هرچه سریع‌تر ساختمان ایستگاه همدان تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

صالحی گفت: ایستگاه راه‌آهن همدان از سال ۹۵ تاکنون ناتمام مانده و حتی آب و برق هم ندارد اما امیدوار هستیم با افتتاح  راه آهن همدان  سنندج با حضور رئیس جمهور این ایستگاه که محل تردد بسیاری از مسافران است به بهره برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ایستگاه همدان به عنوان گذرگاه مهم در کریدور شرقی ،غربی کشور است و در حوزه باری و مسافری نقش بسیار مهمی در بخش بین المللی دارد بنابراین تکمیل و به روز رسانی این راه آهن در اولویت برنامه های ما است.

او گفت:  خط جدید راه‌آهن همدان - سنندج تا پایان هفته با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شود.