ارزیابی پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی اداره کل امور مالیاتی
ارزیابی پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی اداره کل امور مالیاتی

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان از ارزیابی پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی کشور مربوط به اداره کل امور مالیاتی از امروز ۱۷ آبان ماه خبر داد.

 مهدی بازمانده در دیدار با حمید زینل پور مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به ارزیابی پذیرفته شدگان دهمین آزمون استخدامی کشور مربوط به اداره کل امور مالیاتی گفت: تعداد ارزیاب شوندگان در این آزمون ۳۳۱ نفر هستند که این آمار مربوط به استان کرمان است.