حادثه مرگبار در جاده گرمسار به قم

 این حادثه در کیلومتر ۱۰ محور گرمسار به قم رخ داد و بر اثر آن یک نفر در دم جان باخت و یک نفر مجروح شد.

علت حادثه در دست پیگیری است.