صفحه نخست روزنامه‌های استانی - یکشنبه ۵ آذر

روزنامه خبر جنوب با تیتر «کرونا فعلا رام شد»، روزنامه شهرآرا با تیتر «باشد وقت دیگری»، روزنامه خبرشمال با تیتر « کاش ((امید)) مان برگردد» و روزنامه نقدحال با تیتر «بازار نابسامان لوازم خانگی» منتشر شد.

 

 

 

 

 

صفحه نخست روزنامه‌ نقدحال- یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ روژان - یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ دریا - یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ تماشا- یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ عسلویه- یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ باختر - یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ طلوع- یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌شهرآرا - یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ زاینده رود- یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ خبرشمال - یکشنبه ۵ آذر

صفحه نخست روزنامه‌ خبرجنوب - یکشنبه ۵ آذر