نصب سلول های خورشیدی در بام دامداری یک روستا

پدر و پسر ساکن روستای مهر آباد اراک نیروگاه خورشیدی در روستایشان ایجاد کردند.

به گفته مدیر اجرای طرح، این روستا به دلیل برخورداری از اقلیم معتدل، زمینه تولید حداکثر انرژی برق را از سلول های خورشیدی دارد.

نوازنی نخبه اراکی با ایده محوریِ ساخت تجهیزات تسهیل کننده استفاده از انرژی خورشیدی در قالب شرکتی دانش بنیان، سامانه ‌های تولید همزمان برق و حرارت خورشیدی را با هدف تامین برق کشور از طریق انرژی خورشیدی و تجدید پذیر، طراحی و می سازد.

او در یکی از طرح‌‌های خود، نیروگاه پنل خورشیدی در پشت بام دامداری در روستای مهر آباد اراک را طراحی و احداث کرده است.                                                            

 اکنون ۹۰ درصد انرژی برق کشور در نیروگاه‌هایی با سوخت فسیلی تولید می‌شود که به ازای تولید هر کیلووات ساعت ۹۰۰ گرم ذرات آلاینده منتشر می‌شود، بنابراین تولید برق از خورشید در بهبود کیفیت هوا تاثیر مستقیم دارد.

نوازنی با بیان اینکه صنایع باید از انرژی تجدید پذیر و نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کنند گفت: ایران ۳۰۰ روز انرژی خورشیدی و روزهای کاملا آفتابی دارد و یکی از مناطق مستعد جهان برای تامین انرژی خورشیدی است.

کاظمی مهر آبادی سرمایه گذار این طرح هم گفت: بیش از یک میلیارد تومان برای راه اندازی این سلول های خورشیدی هزینه شده و اکنون دو ماه است که برق تولید شده از این سامانه را به دولت می فروشد.