مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام خبر داد
حجم آب سد‌های ایلام به بیش از ۲۱۹ میلیون مترمکعب رسید

صادق علیمرادی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر آب سد‌های چهارگانه استان، اظهار داشت: حجم مفید سد دویرج در تراز نرمال ۲۰۵ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۷۶ درصد از حجم آب این سد معادل ۱۵۶ میلیون مترمکعب پر شده است.

وی با اشاره به حجم کنونی سد ایلام اظهار کرد: ظرفیت سد چم گردلان ایلام حدود ۶۱ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۴۷ میلیون مترمکعب از حجم آن پر شده است.

علیمرادی بیان کرد: حجم سد کنگیر ایوان نیز در تراز نرمال ۱۹ میلیون مترمکعب بوده که تاکنون هشت میلیون مترمکعب حجم آن معادل ۴۲ درصد پر شده است.

وی در خصوص وضعیت سد گلال نیز گفت: این سد نیز در تراز نرمال ۱۹ میلیون مترمکعب است که حجم کنونی آن هشت و نیم میلیون مترمکعب معادل ۴۴ درصد است.