مساحت دقیق اراضی ملی استان مرکزی استخراج شد

سعید خسروبیگی رئیس اداره مهندسی مطالعات و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: بر اساس اجرای قانون کاداستر و استفاده از ابزارات جدید و موجود از جمله عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و تصاویر ماهواره‌ای به روز این اداره کل، نقشه دقیق استان با تلاش و کوشش شبانه روزی کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تهیه‌شد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار نقشه حدنگاری استان مرکزی، مساحت کل استان ۲ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۴۳۲ هکتار است که ۲ میلیون و ۶ هزار و ۵۳۰ هکتار این مساحت معادل ۶۷ و ۶۲ صدم درصد اراضی ملی و ۹۶۰ هزار و ۹۰۲ هکتار مساحت مستثنیات استان‌ است.

رئیس اداره مهندسی مطالعات و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۴۸۹ هزار و ۹۶۲ هکتار از مجموع اراضی ملی را اراضی بیابانی تشکیل می دهد که در هفت شهرستان استان شامل ساوه، اراک، زرندیه، محلات، دلیجان، خنداب و کمیجان قرار دارد.

خسروبیگی افزود: یک‌هزار و ۶۶۳ هکتار از مجموع اراضی ملی را ذخیرگاه‌های جنگلی استان مرکزی تشکیل می‌دهد و در شهرستان های شازند، تفرش، خمین، دلیجان و محلات قرار دارد.

وی از بارگذاری تمامی نقشه‌های اراضی ملی استان مرکزی در سامانه صبا و پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری خبرداد و گفت: این مهم موجب برخط شدن استعلامات، پایش برخط اراضی ملی و جلوگیری از تخریب و تصرف آنها می‌شود.

رئیس اداره مهندسی مطالعات و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: نقشه‌های تهیه شده توسط این اداره، در ۳۶ لایه از جمله نقشه کاداستر اراضی ملی، طرح بیابانی، جنگل‌کاری ،طرح‌های مرتع داری و واگذاری‌های مختلف از جمله کشاورزی است.

استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند.