افتتاح مرکز نفس در ساوه

افتتاح مرکز نفس در ساوه

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی گفت: پیوست فرهنگی استان مرکزی به عنوان استان بحرانی در حوزه فرزندآوری، موضوع افزایش نرخ جمعیت و هر آن چیزی است که به جمعیت مربوط است.
مفتح زاده افزود: اولین بحران استان مرکزی موضوع جمعیت است که باید راجع ‎به آن چاره اندیشی شود.
او با بیان اینکه ساوه از نظر هویتی، علمی، اقتصادی، فرهنگی در استان مرکزی اثرگذار است، عنوان کرد: هماهنگی، هم‌افزایی و همگرایی به خصوص در حوزه فرهنگی ضرورت امروز ساوه است.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: مراکز مردمی نفس (نجات فرزندان از سقط) از سال ۱۴۰۰ تحت نظر سازمان بسیج جامعه پزشکی در سه حوزه آموزش و فرهنگ سازی، شناسایی متقاضیان سقط و حمایت از منصرف شدگان از سقط عمدی غیرقانونی جنین فعالیت خود را در سراسر کشور شروع کرده است.
او افزود: شناسایی متقاضیان سقط و حمایت از منصرف شدگان از سقط عمدی غیرقانونی با استفاده از ظرفیت مردمی بسیج، فعالیت محوری مرکز مردمی نفس است و در حوزه آموزش و فرهنگ سازی نیز از ظرفیت مردمی، گروه‌های جهادی و خیریه‌ها استفاده می‌شود.