اجرای طرح بهبود و نگهداشت شهر در محله طالقانی جنوبی

حسین عطایی گفت: طرح بهبود و نگهداشت شهری در راستای ارتقاء بهداشت محیط شهری و تأمین سلامت شهروندان، با هدف فراهم آوردن محیط مناسب و زیبای زندگی شهری برای ساکنان و ارتقاء امور خدمات شهری به همت اکیپ‌های چندگانه تنظیف منطقه اجرایی شده است.


عطایی عنوان کرد: این طرح درقالب جمع‌آوری زباله و نخاله‌های موجود، رفت و روب جمع‌آوری خاک ونخال‌های سطح محله پاکسازی و شستشوی مبلمان شهری، حذف نازیبایی‌های بصری و موانع فیزیکی، جمع‌آوری مصالح و نخاله‌های ساختمانی بلاتکلیف، امحاء دیوار انجام شد.


وی افزود: از مهم‌ترین ویژگی‌های زیست‌پذیری شهری، حفظ و ارتقای نظافت و بهداشت محیطی در یک شهر است؛ امری که به عنوان بدیهیات یک جامعه شهری و جز نخستین وظایف ذاتی شهرداری به شمار می‌آید و عدم اجرای آن حتی در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند امکان زیستن را غیرممکن کند.


عطایی گفت: در همین راستا صبح امروز عوامل محیط زیست وخدمات شهری درقالب چندین اکیپ در محله طالقانی جنوبی اقدام به انجام امور به شکل هم افزایی تیمی و مستمر، پاکسازی محله مذکور و معابر بصورت کلی به‌نحو مطلوب و رضایت بخش انجام شد.


وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، مراکز درمانی و اداری و آموزشی نیز به صورت مستمر پاکسازی و نظافت می‌شود.


این مسئول بر نقش شهروندان در حفظ نظافت و پاکیزگی شهر تأکید کرد و ادامه داد: محیط پاک و سالم از اصول اساسی آرامش روانی و زیبایی شهری محسوب می‌شود لذا از شهروندان و اهالی ساکن درمنطقه درخواست داریم در راستای رعایت حقوق و قوانین شهروندی در پاکیزگی محیط شهری، خدمت‌گزاران خود را یاری کنند