درآمد هنگفت کودکان کار سر چهارراه‌های تهران

برخی از متکدیان و کودکان کار به راحتی درآمد‌های چندین میلیونی کسب می‌کنند. درآمد برخی از کودکان کار سر سرچهارراه‌های تهران بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

{$sepehr_media_18603535_400_300}