تست شیشه ضدگلوله بالگرد با حضور خلبان در کابین! + فیلم
تست شیشه ضدگلوله بالگرد با حضور خلبان در کابین! + فیلم

ویدئویی قدیمی از تست شیشه‌های ضدگلوله بالگرد تهاجمی Mi-28A(سری‌های اول این بالگرد) که خلبان هم حین تست و شلیک داخل کابین نشسته و نظاره‌گر است.

در لحظه ۰۱:۴۴ مسلسل سنگین ١۴.۵ میلی‌متری KPV مشاهده می‌شود که با آن به سمت شیشه‌های کابین بالگرد تیراندازی می‌کنند، این سلاح از گلوله‌ی ١۴.۵*١١۴ میلی‌متر استفاده می‌کند که یک مرمی ۶٠ گرمی را با سرعت ١٠٠٠ متربرثانیه به سمت بالگرد پرتاب می‌کند، جهت مقایسه بهتر تفنگ‌نبرد G3 یک مرمی ١٠ گرمی را با سرعت حدود ٨۵٠ شلیک می‌کند.

 

{$sepehr_media_18603774_400_300}