پاکستان:
مهاجرین افغانستانی حق دخالت در انتخابات را ندارند

وزارت داخلۀ پاکستان در اعلامیه ای به مهاجرین افغانستانی مقیم این کشور هشدار داده‌است تا در کارزارهای انتخاباتی این کشور شرکت نکنند.

این وزارت گفته‌است حتی مهاجران بامدرک افغانستان نیز اجازۀ پشتیبانی از هیچ فعالیت سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی را ندارند. پاکستان هشدار داده‌است با متخلفان برخورد قانونی و مستقیمن از این کشور اخراج خواهند شد.

در اعلامیۀ وزارت داخله‌ پاکستان آمده‌است هر شهروند افغانستان که در این‌گونه فعالیت‌ها دخیل باشند، بدون توجه به وضعیت قانونی شان در پاکستان، اخراج خواهند شد.

در همین حال، این وزارت به شهروندان این کشور هشدار داده‌است که شهروندان خارجی را به کار نگمارند و در زمینه‌ کاریابی نیز آنان را کمک نکنند.

این در حالی است که انتخابات عمومی پاکستان، قرار است در هشتم فوریه سال آینده برگزار شود.

گفتنی است که از حدود یک ماه پیش دولت پاکستان روند اخراج اجباری بیش از یک میلیون مهاجر افغانستاین را روی دست گرفته است.